Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Fleur Agema

Mondelinge vragen

het bericht dat slecht toezicht op medische implantaten mensenlevens in gevaar brengt, terwijl afgelopen jaar een aangenomen amendement voor barcodering op medische implantaten actief teruggedraaid is middels een novelle (Nos.nl, 25 november 2018)

2018D56782
Indiener Fleur Agema
Kamerlid PVV

Het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitkomsten van een zorgenqûete en de reactie van de staatssecretaris daarop waarin hij beweert dat de stopwatchzorg is afgeschaft terwijl dat niet waar is (AD, 23 januari 2016)

2016D03132
Indiener Fleur Agema
Kamerlid PVV