Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Roy van Aalst

Schriftelijke vragen

 • Het gebruik van werkbakken aan hijskranen bij asbestsanering

  ... 2018Z05131 Vragen van de leden Bisschop (SGP), Bruins (ChristenUnie), Ziengs (VVD), Van Aalst (PVV), Baudet (FvD) en Von Martels (CDA) aan de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Infrastructuur en Waterstaat over het gebruik van werkbakken aan hijskranen bij asbestsanering. (ingezonden 21 maart 2018) 1 Heeft u kennisgenomen van de door sectororganisaties ontwikkelde beslissystematiek voor het in uitzonderingssituaties inzetten van een hijskraan met werkbak bij de sanering van asbestdaken en van het ondersteunende onderzoeksrapport van Aboma 1) 2 Hoe waardeert u de constatering van Aboma dat in Nederland de voorwaarden voor gebruik van hijskranen met werkbakken in uitzonderingssituaties (artikel 7.23d, eerste lid,...

  Kamervragen

  21-03-2018

 • het bericht 'Ook NS stopt nu met ‘dames en heren’'

  ... 2017Z10771 Vragen van het lid Van Aalst (PVV) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht ‘Ook NS stopt nu met ‘dames en heren’’ (ingezonden 11 augustus 2017) 1 Bent u bekend met het bericht van RTL Nieuws ‘Ook NS stopt nu met ‘dames en heren’’ en wat vindt u hiervan 1) 2 Kunt u aangeven hoeveel fte zich bij NS bezighouden met de opzet en de implementatie hiervan en welke kosten daarmee gemoeid zijn 3 Kunt u zich goed voorstellen dat conducteurs en machinisten het belachelijk vinden om zich verplicht genderneutraal te uiten Wat gebeurt er met het personeel van NS dat weigert mee te werken aan dit ‘D66-gedram’ Staan er sancties op indien zij de gememoreerde instructie negeren 4 Kan de regering...

  Kamervragen

  11-08-2017

 • Het bericht “Twee conducteurs mishandeld door treinreizigers”

  ... 2017Z10501 Vragen van de leden Van Aalst en Helder (beiden PVV) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht “Twee conducteurs mishandeld door treinreizigers”. (ingezonden 19 juli 2017) 1 Bent u bekend met het bericht op nos.nl: “Twee conducteurs mishandeld door treinreizigers” 1) 2 Hoe is het mogelijk dat er, na al de genomen maatregelen, nog steeds conducteurs en agenten gemolesteerd worden 3 Bent u bereid om een algeheel vervoersverbod en hogere straffen op te leggen voor idioten die hun handen niet thuis kunnen houden 4 Bent u bereid om beveiligingspersoneel van NS uit te rusten met wapenstok en pepperspray 5 Bent u bereid om een daderprofiel in beeld te brengen...

  Kamervragen

  19-07-2017

 • Het bericht “Milieuactivisten maken voor tienduizenden euro’s schade”

  ...ervan dat de politie dit heeft toegestaan 1) 2 Kunt u aangeven of de actiegroep Code Rood op enigerlei wijze financiële ondersteuning vanuit de overheid krijgt en, zo ja, bent u dan bereid om hun anbi-status in te trekken 3 Klopt het dat de politie er vooraf van op de hoogte was dat ecoterroristen van Code Rood zich als onbevoegden op een bedrijventerrein zouden begeven om de bedrijfsvoering te hinderen dan wel stil te leggen Zo ja waarom heeft de politie dit toegestaan 4 Waarom heeft de politie niet ingegrepen op het moment dat ecoterroristen van Code Rood de ketting van het hek van het bedrijventerrein doorknipten en zich dus schuldig maakten aan huisvredebreuk 5 Kunt u verklaren waarom slechts 5 van de 300 inbrekende ecoterroristen van...

  Kamervragen

  29-06-2017

 • Het bericht 'Mariënheem timmert stevig aan de weg in N35-actie'

  ... 2017Z04890 Vragen van het lid Van Aalst (PVV) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht 'Mariënheem timmert stevig aan de weg in N35-actie' (ingezonden 12 april 2017) 1 Bent u bekend met het bericht op de Stentor.nl “Mariënheem timmert stevig aan de weg in N35-actie” 1) Zo ja, wat vindt u van dit ‘Traverse-plus-plan’ van de bewoners en hoeveel gaat het Rijk bijdragen om dit zo spoedig mogelijk te realiseren 2 Ziet u het ‘Traverse-plus-plan’ als een eindoplossing voor deze weg of bent u bereid om alsnog de N35 ook bij Mariënheem op te waarderen tot een volwaardige stroomweg met 2x2 rijstroken en een maximumsnelheid van minstens 100 km/u Zo ja, binnen welke termijn 3 Kunt u verklaren waarom het al 27 jaar...

  Kamervragen

  12-04-2017

 • Het bericht op Telegraaf.nl “Schipholtunnel toch niet open voor avondspits”

  ... 2017Z04207 Vragen van het lid Van Aalst (PVV) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht 'Schipholtunnel toch niet open voor avondspits' (ingezonden 30 maart 2017) 1 Bent u bekend met het bericht “Schipholtunnel toch niet open voor avondspits” 1) Kunt u aangeven waarom in eerdere berichtgeving van Rijkswaterstaat was aangekondigd dat de Schipholtunnel wel voor de avondspits geopend zou zijn 2 Waarom kunnen de herstelwerkzaamheden niet buiten de spits worden uitgevoerd zodat de tunnel in ieder geval gedeeltelijk kan worden opengesteld 3 Kunt u aangeven in hoeverre de huidige tunnelwetgeving een onnodige belemmering vormt voor het zo spoedig mogelijk openstellen van de Schipholtunnel en in hoeverre dit afwijkt van tunnelwetgeving...

  Kamervragen

  30-03-2017