Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Roy van Aalst

Schriftelijke vragen

 • Het bericht ‘Miljoenen nodig om tunnels brandbestendig te maken’

  ... 2018Z18292 Vragen van het lid Van Aalst (PVV) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Miljoenen nodig om tunnels brandbestendig te maken’ (ingezonden 12 oktober 2018) 1 Bent u bekend met het bericht ‘Miljoenen nodig om tunnels brandbestendig te maken’ 1) 2 Klopt het dat de blunder van Rijkswaterstaat ons maximaal 235 miljoen euro gaat kosten om vier recent opgeleverde tunnels en één tunnel in aanbouw alsnog brandwerend te maken 3 Kunt u aangeven waarom de door Rijkswaterstaat opgestelde richtlijnen voor beton niet voldeden aan de eisen voor brandwerendheid 4 Kunt u aangeven welke stappen u heeft gezet om ervoor te zorgen dat de richtlijnen van Rijkswaterstaat in het vervolg altijd rekening houden met wet-...

  Kamervragen

  12-10-2018

 • Kamervragen

  31-08-2018

 • Het bericht ‘Spoorwegdoden door schuld laks ministerie’

  ... 2018Z14413 Vragen van het lid Van Aalst (PVV) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Spoorwegdoden door schuld laks ministerie’. (ingezonden 27 juli 2018) 1 Kent u het bericht “Spoorwegdoden door schuld laks ministerie” 1) 2 Wat vindt u van de conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat roekeloosheid geen rol speelt bij ongeveer driekwart van de ongevallen en bij meer dan de helft van de dodelijke slachtoffers 3 Deelt u de mening dat dat het haalbaar is om het aantal ongevallen met minimaal driekwart en het aantal dodelijke slachtoffers met minimaal de helft te doen dalen 4 Deelt u de mening dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vanuit haar stelselverantwoordelijkheid...

  Kamervragen

  27-07-2018

 • Het bericht ‘Geen landelijk systeem voor aanpak agressie in Openbaar Vervoer (OV)’

  ... 2018Z14139 Vragen van het lid Van Aalst (PVV) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Geen landelijk systeem voor aanpak agressie in openbaar vervoer (OV)’ (ingezonden 16 juli 2018) 1 Bent u bekend met het bericht "Geen landelijk systeem voor aanpak agressie in OV”1) 2 Deelt u de mening dat een koppeling van gegevens van incidentregistratie tussen vervoerders onderling en met de politie zal bijdragen aan risicogestuurd handhaven van de veiligheid in het OV 3 Bent u bereid om er bij uw collega van het ministerie Justitie en Veiligheid op aan te dringen dat er een aanspreekpunt komt voor (regionale) vervoerders bij de politie 4 Bent u bereid om ervoor te zorgen dat de informatie over de incidenten bij...

  Kamervragen

  16-07-2018

 • Het bericht dat de EU 15.000 Interrailpassen weggeeft

  ... 2018Z11045 Vragen van de leden Maeijer en Van Aalst (beiden PVV) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat de EU 15.000 Interrailpassen weggeeft. (ingezonden 12 juni 2018) 1 Bent u bekend met het bericht ‘DiscoverEU: EU geeft 15.000 Interrailpassen weg om deze zomer de EU te gaan verkennen’ 1) 2 Was Nederland voorstander van het project DiscoverEU Zo nee, op welke manier is hierover besloten en heeft u hier dan tegen gestemd 3 Bent u voorstander van het verder ontwikkelen van dit idee, zoals de Europese Commissie wil, zodat in de periode tussen 2021 en 2027 nog eens 1,5 miljoen jongeren hun ‘Europese identiteit’ kunnen ontdekken op kosten van de Nederlandse belastingbetaler Hoeveel...

  Kamervragen

  12-06-2018

 • Het gebruik van werkbakken aan hijskranen bij asbestsanering

  ... 2018Z05131 Vragen van de leden Bisschop (SGP), Bruins (ChristenUnie), Ziengs (VVD), Van Aalst (PVV), Baudet (FvD) en Von Martels (CDA) aan de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Infrastructuur en Waterstaat over het gebruik van werkbakken aan hijskranen bij asbestsanering. (ingezonden 21 maart 2018) 1 Heeft u kennisgenomen van de door sectororganisaties ontwikkelde beslissystematiek voor het in uitzonderingssituaties inzetten van een hijskraan met werkbak bij de sanering van asbestdaken en van het ondersteunende onderzoeksrapport van Aboma 1) 2 Hoe waardeert u de constatering van Aboma dat in Nederland de voorwaarden voor gebruik van hijskranen met werkbakken in uitzonderingssituaties (artikel 7.23d, eerste lid,...

  Kamervragen

  21-03-2018

 • het bericht 'Ook NS stopt nu met ‘dames en heren’'

  ... 2017Z10771 Vragen van het lid Van Aalst (PVV) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht ‘Ook NS stopt nu met ‘dames en heren’’ (ingezonden 11 augustus 2017) 1 Bent u bekend met het bericht van RTL Nieuws ‘Ook NS stopt nu met ‘dames en heren’’ en wat vindt u hiervan 1) 2 Kunt u aangeven hoeveel fte zich bij NS bezighouden met de opzet en de implementatie hiervan en welke kosten daarmee gemoeid zijn 3 Kunt u zich goed voorstellen dat conducteurs en machinisten het belachelijk vinden om zich verplicht genderneutraal te uiten Wat gebeurt er met het personeel van NS dat weigert mee te werken aan dit ‘D66-gedram’ Staan er sancties op indien zij de gememoreerde instructie negeren 4 Kan de regering...

  Kamervragen

  11-08-2017

 • Het bericht “Twee conducteurs mishandeld door treinreizigers”

  ... 2017Z10501 Vragen van de leden Van Aalst en Helder (beiden PVV) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht “Twee conducteurs mishandeld door treinreizigers”. (ingezonden 19 juli 2017) 1 Bent u bekend met het bericht op nos.nl: “Twee conducteurs mishandeld door treinreizigers” 1) 2 Hoe is het mogelijk dat er, na al de genomen maatregelen, nog steeds conducteurs en agenten gemolesteerd worden 3 Bent u bereid om een algeheel vervoersverbod en hogere straffen op te leggen voor idioten die hun handen niet thuis kunnen houden 4 Bent u bereid om beveiligingspersoneel van NS uit te rusten met wapenstok en pepperspray 5 Bent u bereid om een daderprofiel in beeld te brengen...

  Kamervragen

  19-07-2017

 • Het bericht “Milieuactivisten maken voor tienduizenden euro’s schade”

  ...ervan dat de politie dit heeft toegestaan 1) 2 Kunt u aangeven of de actiegroep Code Rood op enigerlei wijze financiële ondersteuning vanuit de overheid krijgt en, zo ja, bent u dan bereid om hun anbi-status in te trekken 3 Klopt het dat de politie er vooraf van op de hoogte was dat ecoterroristen van Code Rood zich als onbevoegden op een bedrijventerrein zouden begeven om de bedrijfsvoering te hinderen dan wel stil te leggen Zo ja waarom heeft de politie dit toegestaan 4 Waarom heeft de politie niet ingegrepen op het moment dat ecoterroristen van Code Rood de ketting van het hek van het bedrijventerrein doorknipten en zich dus schuldig maakten aan huisvredebreuk 5 Kunt u verklaren waarom slechts 5 van de 300 inbrekende ecoterroristen van...

  Kamervragen

  29-06-2017

 • Het bericht 'Mariënheem timmert stevig aan de weg in N35-actie'

  ... 2017Z04890 Vragen van het lid Van Aalst (PVV) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht 'Mariënheem timmert stevig aan de weg in N35-actie' (ingezonden 12 april 2017) 1 Bent u bekend met het bericht op de Stentor.nl “Mariënheem timmert stevig aan de weg in N35-actie” 1) Zo ja, wat vindt u van dit ‘Traverse-plus-plan’ van de bewoners en hoeveel gaat het Rijk bijdragen om dit zo spoedig mogelijk te realiseren 2 Ziet u het ‘Traverse-plus-plan’ als een eindoplossing voor deze weg of bent u bereid om alsnog de N35 ook bij Mariënheem op te waarderen tot een volwaardige stroomweg met 2x2 rijstroken en een maximumsnelheid van minstens 100 km/u Zo ja, binnen welke termijn 3 Kunt u verklaren waarom het al 27 jaar...

  Kamervragen

  12-04-2017

 • Het bericht op Telegraaf.nl “Schipholtunnel toch niet open voor avondspits”

  ... 2017Z04207 Vragen van het lid Van Aalst (PVV) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht 'Schipholtunnel toch niet open voor avondspits' (ingezonden 30 maart 2017) 1 Bent u bekend met het bericht “Schipholtunnel toch niet open voor avondspits” 1) Kunt u aangeven waarom in eerdere berichtgeving van Rijkswaterstaat was aangekondigd dat de Schipholtunnel wel voor de avondspits geopend zou zijn 2 Waarom kunnen de herstelwerkzaamheden niet buiten de spits worden uitgevoerd zodat de tunnel in ieder geval gedeeltelijk kan worden opengesteld 3 Kunt u aangeven in hoeverre de huidige tunnelwetgeving een onnodige belemmering vormt voor het zo spoedig mogelijk openstellen van de Schipholtunnel en in hoeverre dit afwijkt van tunnelwetgeving...

  Kamervragen

  30-03-2017