Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Roy van Aalst

Amendementen

  • Amendement van het lid Van Aalst over een standaard beginnerstermijn van 5 jaar

    ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 693 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van begeleid rijden Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN AALST Ontvangen 19 september 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd: 1. In onderdeel 3 wordt het derde lid als volgt gewijzigd: a. “indien:” wordt vervangen door: indien sedert de datum waarop hem voor het eerst een rijbewijs is afgegeven nog geen vijf jaren zijn verstreken. b. De onderdelen 1º, 2º en 3º vervallen. 2. Onderdeel 4 vervalt. Toelichting Het wetsvoorstel brengt wijzigingen aan in de beginnerstermijnen, afhankelijk van leeftijd en het type rijbewijs geldt een...

    Amendementen

    34693-11

    19-09-2017