Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Roy van Aalst

Amendementen

 • Amendement van het lid Van Aalst over het toevoegen van 100 FTE aan de ILT

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN AALST Ontvangen 28 november 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In de departementale begrotingsstaat worden in artikel 18 Scheepvaart en havens het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.185 (x € 1.000). II In de departementale begrotingsstaat worden in artikel 19 Klimaat het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 3.341 (x € 1.000). III In de departementale begrotingsstaat worden in artikel 21 Duurzaamheid het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag...

  Amendementen

  34775-XII-10

  28-11-2017

 • Amendement van het lid Van Aalst over een standaard beginnerstermijn van 5 jaar

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 693 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van begeleid rijden Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN AALST Ontvangen 19 september 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd: 1. In onderdeel 3 wordt het derde lid als volgt gewijzigd: a. “indien:” wordt vervangen door: indien sedert de datum waarop hem voor het eerst een rijbewijs is afgegeven nog geen vijf jaren zijn verstreken. b. De onderdelen 1º, 2º en 3º vervallen. 2. Onderdeel 4 vervalt. Toelichting Het wetsvoorstel brengt wijzigingen aan in de beginnerstermijnen, afhankelijk van leeftijd en het type rijbewijs geldt een...

  Amendementen

  34693-11

  19-09-2017