Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Roy van Aalst

Moties

 • Motie van het lid Van Aalst over de regie pakken in het dossier GenX

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 27 625 Nr. 438 Waterbeleid MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de vergunning voor het lozen van GenX nog steeds te ruim is, overwegende dat diverse bevoegde gezagen betrokken zijn bij het dossier GenX, die allemaal een eigen rol en verantwoordelijkheid hebben, overwegende dat deze versnippering van de bevoegdheden tot extra onduidelijkheid kan leiden voor omwonenden over hun drinkwater en leefomgeving, verzoekt de regering om de regie te pakken in het dossier GenX, en te bevorderen dat er meer duidelijkheid ontstaat voor zowel de omwonenden als de chemiesector, en gaat over tot de orde van de dag. Van Aalst ...

  Moties

  27625-438

  05-07-2018

 • Gewijzigde motie van het lid Van Aalst over buiten de spitsuren vuilnis laten ophalen (t.v.v. 31305-254)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 31 305 Mobiliteitsbeleid Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN AALST Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 254 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat vuilnisophaaldiensten en gemeentelijke straatvegers, die  tijdens spitsuren  worden ingezet, vaak voor opstoppingen zorgen,   overwegende dat de planning van deze diensten onder de bevoegdheid van lokale overheden valt   verzoekt de regering om de voordelen van uitvoering van dergelijke diensten buiten de spitsuren in VNG verband bij lokale overheden onder de aandacht te brengen,   en gaat over tot de orde van de dag.   Van Aalst ...

  Moties

  31305-259

  26-06-2018

 • Motie van het lid Van Aalst over buiten de spitsuren vuilnis laten ophalen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL • Vergaderjaar 2017-2018 31 305 Nr. 254 Van Aalst Mobiliteitsbeleid MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld 20 juni 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat vuilnisophaaldiensten en gemeentelijke straatvegers, die tijdens spitsuren worden ingezet, vaak voor opstoppingen zorgen, verzoekt de regering om te bevorderen dat de uitvoering van dergelijke diensten buiten de spituren plaatsvindt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

  Moties

  31305-254

  20-06-2018

 • Motie van de leden Van Aalst en Remco Dijkstra over uniforme en eenduidige filecijfers

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 305 Nr. 253 Mobiliteitsbeleid constaterende dat er een verschil zit tussen de filecijfers van de ANWB en van Rijkswaterstaat, constaterende dat de minister in haar brief van 30 april jl. aangeeft in gesprek te zijn met de ANWB over de achtergrond van de filecijfers van de ANWB en van de filecijfers van Rijkswaterstaat, overwegende dat het wenselijk is dat beleidsmakers, wegbeheerders en weggebruikers beschikken over uniforme, eenduidige filecijfers, verzoekt de regering om middels overleg tussen het Ministerie van l&W, Rijkswaterstaat, het Kennisinstituut Mobiliteit en de ANWB, te komen tot een set van uniforme, eenduidige filecijfers, en om de Kamer, uiterlijk voor de behandeling van...

  Moties

  31305-253

  20-06-2018

 • Motie van de leden Van Aalst en Laçin over toepassing van de CCR-regels

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 409 Nr. 187 Zee- en binnenvaart constaterende dat de binnenvaart wordt afgerekend op CCR-regels die in technisch en/of economisch opzicht onhaalbaar zijn voor bepaalde segmenten van de binnenvaartvloot, verzoekt de regering om kleine binnenvaartschepen (dat wil zeggen korter dan 86 meter en/of met een maximaal laadvermogen van minder dan 1500 ton), naar voorbeeld van Duitsland, te vrijwaren van de toepassing van de CCR-regels die een bedreiging vormen voor een financieel gezonde bedrijfsvoering, en gaat over tot de orde van de dag. Van Aalst LaOn MOTIE VAN DE LEDEN VAN AALST EN LAON Voorgesteld .31 mei 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, ...

  Moties

  31409-187

  31-05-2018

 • Motie van het lid Van Aalst over mobiele apparatuur in de scheepvaart

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 398 Nr. 595 Van Aalst Maatregelen verkeersveiligheid MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld 22 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat (binnenvaart)schippers mobiele apparatuur moeten gebruiken om noodzakelijke nautische informatie uit te wisselen/of te communiceren met bedieningspersoneel van kunstwerken zoals bruggen en sluizen, constaterende dat zich geen aantoonbare problemen hebben voorgedaan waaraan het gebruik van mobiele apparatuur in de binnenvaart ten grondslag lag, verzoekt de regering om te onderzoeken of de scheepvaart uitgezonderd kan worden bij wetgeving om het Mobiele apparatuur gebruik achter het stuur/roer te verbieden, en gaat over tot de...

  Moties

  29398-595

  22-03-2018

 • Motie van het lid Van Aalst over "turbotheorie" op rijscholen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 398 Nr. 596 Maatregelen verkeersveiligheid MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld 22 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er in Nederland verschillen rijscholen "turbotheorie"aanbieden, waarbij binnen één dagdeel op een "frauduleuze"manier kandidaten op hun examen worden voorbereid, constaterende dat deze voorbereiding enkel op het behalen van het theorieexamen is gericht, in plaats van het overbrengen van de verkeersregels, overwegende dat verkeersveiligheid begint bij het goed opleiden van onze verkeersdeelnemers, en dat een goede rijopleiding daarbij onontbeerlijk is, verzoekt de regering om deze vorm van opleiden aan te merken als examenfraude, en alles...

  Moties

  29398-596

  22-03-2018

 • Motie van de leden Van Aalst en Remco Dijkstra over verkeersboetes van buitenlandse kentekenhouders

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 398 Nr. 597 Van Aalst f4r0( 0. Dijkstra Maatregelen verkeersveiligheid MOTIE VAN DE LEDEN VAN AALST EN REMCO DIJKSTRA Voorgesteld 22 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het afdwingen van de betaling van verkeersboetes door buitenlandse kentekenhouders wordt overgelaten aan het land van - herkomst, overwegende dat het inningspercentage van verkeersboetes door buitenlandse kentekenhouders ondermaats is, verzoekt de regering alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat het inningspercentage voor verkeersboetes door buitenlandse kentekenhouders zo snel mogelijk stijgt, en de Kamer hier periodiek over te informeren, en gaat over tot de orde van de dag....

  Moties

  29398-597

  22-03-2018

 • Motie van het lid Van Aalst over het opheffen van alle waterschappen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 27 625 Nr. 417 Waterbeleid MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld 22 februari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het toezicht door de waterschappen meermalen heeft gefaald, verzoekt de regering alle waterschappen op te heffen en de taken van de waterschappen te incorporeren binnen het takenpakket van de provincie, en gaat over tot de orde van de dag. Van Aalst 2 ...

  Moties

  27625-417

  22-02-2018

 • Motie van het lid Van Aalst over één centrale instantie voor vergunningverlening

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL . Vergaderjaar 2017-2018 27 625 Nr. 418 Waterbeleid MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld 22 februari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat zowel Rijkswaterstaat, als de waterschappen, als de omgevingsdienst bevoegd zijn om vergunningen af te geven voor het lozen van stoffen, • verzoekt de regering de vergunningsverlening voor het lozen van stoffen onder te brengen bij één centrale instantie, en gaat over tot de orde van de dag. Van Aalst ...

  Moties

  27625-418

  22-02-2018

 • Motie van het lid Van Aalst over overlast in de trein

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 984 Nr. 744 Van Aalst Spoor: vervoer- en beheerplan MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld 20 februari 2018 De Kamer, constaterende dat reizigers momenteel geen middel hebben om overlast in de trein te melden en vaak zelf niet durven i in te grijpen, overwegende dat het vroeg signaleren van vervelende of gevaarlijke situaties het bevoegd personeel helpt om adequaat op te treden, verzoekt de regering om, met de NS, een SMS/App-dienst op te zetten om overlast in de trein te melden, en gaat over tot de orde van de dag. gehoord de beraadslaging, ...

  Moties

  29984-744

  20-02-2018

 • Motie van het lid Van Aalst over risicogericht flitsen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 398 Nr. 584 Maatregelen verkeersveiligheid MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld 8 februari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de mobiele flitscontroles vooral op ons hoofdwegennet worden ingezet, constaterende dat op het onderliggende wegennet 85% Van de dodelijke slachtoffers te betreuren valt, overwegende dat het spekken van de staatskas niet het doel moet zijn, maar het handhaven van de verkeersregels omwille van de veiligheid, verzoekt de regering om risicogericht te gaan flitsen door mobiele flitsers zo veel mogelijk in te zetten op verkeersonveilige wegen, - en gaat over tot de orde van de dag. Van Aalst ...

  Moties

  29398-584

  08-02-2018

 • Motie van het lid Van Aalst over geen snorfietsen op de rijbaan

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 398 Nr. 581 Maatregelen verkeersveiligheid en gaat over tot de orde van de dag. Van Aalst MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld 8 februari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het adequaat handhaven van de maximale snelheid op het fietspad tekortschiet, verzoekt de regering om het ontwerpbesluit tot wijziging van het BABW en het RVV 1990 ter invoering van de mogelijkheid snorfietsers in bepaalde gevallen te verplichten van de rijbaan gebruik te maken (lokale scheiding fiets en snorfiets) in te trekken, 2 ...

  Moties

  29398-581

  08-02-2018

 • Motie van het lid Van Aalst over drie uniforme landelijke verkeersregels

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 398 Nr. 582 Maatregelen verkeersveiligheid MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld 8 februari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er bij scooter-, bromfiets- en snorfietsbestuurders veel onduidelijkheid is over waar zij mogen rijden omdat iedere gemeente op dit punt haar eigen verkeersregels bepaalt, overwegende dat het in het belang van de verkeersveiligheid is dat er eenduidige regelgeving geldt, verzoekt de regering om 3 uniforme landelijke verkeersregels in te voeren Alle tweewielers tot maximaal 30 km/u.te allen tijde op fietspad, Alle tweewielers tot maximaal 50 km/u binnen de bebouwde kom bij wegen tot een maximale snelheid van 50 km/u op de weg, Alle tweewielers...

  Moties

  29398-582

  08-02-2018

 • Motie van het lid Van Aalst over registreren van de nationaliteit van de veroorzaker

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 398 Nr. 583 Maatregelen verkeersveiligheid MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld 8 februari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er jaarlijks 1,2 miljoen vérkeersboetes aan buitenlanders worden geregistreerd, overwegende dat meer informatie hierover de politie helpt doelgericht haar werk te kunnen doen, verzoekt de regering om in de verbeterde ongevallenregistratie standaard ook de nationaliteit van de veroorzaker te registreren, eh gaat over tot de orde van de dag. Van Aalst ...

  Moties

  29398-583

  08-02-2018

1234volgende 15 resultaten