Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Roy van Aalst

Moties

 • Motie van het lid Van Aalst over "turbotheorie" op rijscholen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 398 Nr. 596 Maatregelen verkeersveiligheid MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld 22 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er in Nederland verschillen rijscholen "turbotheorie"aanbieden, waarbij binnen één dagdeel op een "frauduleuze"manier kandidaten op hun examen worden voorbereid, constaterende dat deze voorbereiding enkel op het behalen van het theorieexamen is gericht, in plaats van het overbrengen van de verkeersregels, overwegende dat verkeersveiligheid begint bij het goed opleiden van onze verkeersdeelnemers, en dat een goede rijopleiding daarbij onontbeerlijk is, verzoekt de regering om deze vorm van opleiden aan te merken als examenfraude, en alles...

  Moties

  29398-596

  22-03-2018

 • Motie van de leden Van Aalst en Remco Dijkstra over verkeersboetes van buitenlandse kentekenhouders

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 398 Nr. 597 Van Aalst f4r0( 0. Dijkstra Maatregelen verkeersveiligheid MOTIE VAN DE LEDEN VAN AALST EN REMCO DIJKSTRA Voorgesteld 22 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het afdwingen van de betaling van verkeersboetes door buitenlandse kentekenhouders wordt overgelaten aan het land van - herkomst, overwegende dat het inningspercentage van verkeersboetes door buitenlandse kentekenhouders ondermaats is, verzoekt de regering alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat het inningspercentage voor verkeersboetes door buitenlandse kentekenhouders zo snel mogelijk stijgt, en de Kamer hier periodiek over te informeren, en gaat over tot de orde van de dag....

  Moties

  29398-597

  22-03-2018

 • Motie van het lid Van Aalst over mobiele apparatuur in de scheepvaart

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 398 Nr. 595 Van Aalst Maatregelen verkeersveiligheid MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld 22 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat (binnenvaart)schippers mobiele apparatuur moeten gebruiken om noodzakelijke nautische informatie uit te wisselen/of te communiceren met bedieningspersoneel van kunstwerken zoals bruggen en sluizen, constaterende dat zich geen aantoonbare problemen hebben voorgedaan waaraan het gebruik van mobiele apparatuur in de binnenvaart ten grondslag lag, verzoekt de regering om te onderzoeken of de scheepvaart uitgezonderd kan worden bij wetgeving om het Mobiele apparatuur gebruik achter het stuur/roer te verbieden, en gaat over tot de...

  Moties

  29398-595

  22-03-2018

 • Motie van het lid Van Aalst over het opheffen van alle waterschappen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 27 625 Nr. 417 Waterbeleid MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld 22 februari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het toezicht door de waterschappen meermalen heeft gefaald, verzoekt de regering alle waterschappen op te heffen en de taken van de waterschappen te incorporeren binnen het takenpakket van de provincie, en gaat over tot de orde van de dag. Van Aalst 2 ...

  Moties

  27625-417

  22-02-2018

 • Motie van het lid Van Aalst over één centrale instantie voor vergunningverlening

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL . Vergaderjaar 2017-2018 27 625 Nr. 418 Waterbeleid MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld 22 februari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat zowel Rijkswaterstaat, als de waterschappen, als de omgevingsdienst bevoegd zijn om vergunningen af te geven voor het lozen van stoffen, • verzoekt de regering de vergunningsverlening voor het lozen van stoffen onder te brengen bij één centrale instantie, en gaat over tot de orde van de dag. Van Aalst ...

  Moties

  27625-418

  22-02-2018

 • Motie van het lid Van Aalst over overlast in de trein

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 984 Nr. 744 Van Aalst Spoor: vervoer- en beheerplan MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld 20 februari 2018 De Kamer, constaterende dat reizigers momenteel geen middel hebben om overlast in de trein te melden en vaak zelf niet durven i in te grijpen, overwegende dat het vroeg signaleren van vervelende of gevaarlijke situaties het bevoegd personeel helpt om adequaat op te treden, verzoekt de regering om, met de NS, een SMS/App-dienst op te zetten om overlast in de trein te melden, en gaat over tot de orde van de dag. gehoord de beraadslaging, ...

  Moties

  29984-744

  20-02-2018

 • Motie van het lid Van Aalst over geen snorfietsen op de rijbaan

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 398 Nr. 581 Maatregelen verkeersveiligheid en gaat over tot de orde van de dag. Van Aalst MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld 8 februari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het adequaat handhaven van de maximale snelheid op het fietspad tekortschiet, verzoekt de regering om het ontwerpbesluit tot wijziging van het BABW en het RVV 1990 ter invoering van de mogelijkheid snorfietsers in bepaalde gevallen te verplichten van de rijbaan gebruik te maken (lokale scheiding fiets en snorfiets) in te trekken, 2 ...

  Moties

  29398-581

  08-02-2018

 • Motie van het lid Van Aalst over risicogericht flitsen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 398 Nr. 584 Maatregelen verkeersveiligheid MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld 8 februari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de mobiele flitscontroles vooral op ons hoofdwegennet worden ingezet, constaterende dat op het onderliggende wegennet 85% Van de dodelijke slachtoffers te betreuren valt, overwegende dat het spekken van de staatskas niet het doel moet zijn, maar het handhaven van de verkeersregels omwille van de veiligheid, verzoekt de regering om risicogericht te gaan flitsen door mobiele flitsers zo veel mogelijk in te zetten op verkeersonveilige wegen, - en gaat over tot de orde van de dag. Van Aalst ...

  Moties

  29398-584

  08-02-2018

 • Motie van het lid Van Aalst over drie uniforme landelijke verkeersregels

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 398 Nr. 582 Maatregelen verkeersveiligheid MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld 8 februari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er bij scooter-, bromfiets- en snorfietsbestuurders veel onduidelijkheid is over waar zij mogen rijden omdat iedere gemeente op dit punt haar eigen verkeersregels bepaalt, overwegende dat het in het belang van de verkeersveiligheid is dat er eenduidige regelgeving geldt, verzoekt de regering om 3 uniforme landelijke verkeersregels in te voeren Alle tweewielers tot maximaal 30 km/u.te allen tijde op fietspad, Alle tweewielers tot maximaal 50 km/u binnen de bebouwde kom bij wegen tot een maximale snelheid van 50 km/u op de weg, Alle tweewielers...

  Moties

  29398-582

  08-02-2018

 • Motie van het lid Van Aalst over registreren van de nationaliteit van de veroorzaker

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 398 Nr. 583 Maatregelen verkeersveiligheid MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld 8 februari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er jaarlijks 1,2 miljoen vérkeersboetes aan buitenlanders worden geregistreerd, overwegende dat meer informatie hierover de politie helpt doelgericht haar werk te kunnen doen, verzoekt de regering om in de verbeterde ongevallenregistratie standaard ook de nationaliteit van de veroorzaker te registreren, eh gaat over tot de orde van de dag. Van Aalst ...

  Moties

  29398-583

  08-02-2018

 • Motie van het lid Van Aalst over grondig onderzoek naar de effecten van rubbergranulaat

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 30 234 Nr. 171 van Aalst Toekomstig sportbeleid MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld 18 januari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat kunstgraskorrels niet alleen een ramp zijn voor ons voetbal maar ook risico's met zich meebrengen voor mens en milieu, overwegende. dat.het RIVM pas daadkrachtig optreed nadat Zembla hier over bericht, verzoekt de regering om de effecten op mens en milieu van het rubbergranulaat dat op en onder de kunstgrasvelden ligt grondig te laten onderzoeken door een team van onafhankelijk experts en dit voor het eind van dit jaar naar de Kamer te sturen, en gaat over tot de orde van de dag, ...

  Moties

  30234-171

  18-01-2018

 • Motie van het lid Remco Dijkstra c.s. over prioritering in de aanpak van N-wegen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 Nr. 21 MOTIE VAN HET LID REMCO DIJKSTRA C.S. Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 11 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende moties Visser TK29398 nr. 551 en gewijzigde motie van het lid Von Martels c.s. over veilige inrichting van de N-wegen (34775-X11-57), Verzoekt de regering in het kader van het programma 'Meer Veilig' een prioritering aan te brengen van aanpak van N-wegen, uitgaande van aantal en aard van ongevallen, mate van cofinanciering en principe van werk met werk maken, En gaat over tot de orde van de dag, Remco Dijkstra V o , CV\ ar te- 1S' gi Cv, o k16(■ e...

  Moties

  34775-A-21

  11-12-2017

 • Motie van het lid Van Aalst over de A4-Zuid als verkenning opnemen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 A Nr. 16 MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 11 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat door de komst van de A4 Midden-Delfland de A4 Zuid de enige ontbrekende schakel van de A4, overwegende dat de A4 Zuid een belangrijke bijdrage kan leveren in het ontlasten van de ring van Rotterdam en de fileproblematiek daar, verzoekt de regering om de ontbrekende schakel van de A4 de A4-Zuid als verkenning in het volgende MIRT op te nemen, en gaat over tot de orde van de dag, van Aalst 2 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 ...

  Moties

  34775-A-16

  11-12-2017

 • Motie van het lid Van Aalst over de N35 bij Mariënheem

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 Nr. 18 MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 11 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de hele N35 wordt opgewaardeerd naar 2x2 100 km weg met uitzondering van het stuk bij Mariënheem, overwegende dat hierdoor de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het dorp in het geding is, verzoekt de regering om met cofinanciering van de provincie het laatste stukje van de N35 bij Mariënheem te voltooien met een 2x2 100 km weg, en gaat over tot de orde van de dag, _ van Aalst ...

  Moties

  34775-A-18

  11-12-2017

 • Motie van het lid Van Aalst over een verkeerslichtenvrij knooppunt A27 Hooipolder

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 A Nr. 13 MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 11 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een breed ondersteunde motie van de provincie NoordBrabant oproept om een verkeerslichtenvrij knooppunt Hooijpolder te bepleiten bij het nieuwe kabinet, overwegehde dat dit project reeds onderdeel is van het MIRT maar door de bezuinigingen van Rutte II is uitgesteld, van mening dat verkeerslichten op de rijkswegen resulteren in filevorming en gevaarlijke verkeerssituaties, verzoekt de regering om in overleg met de provincie het knooppunt A27 Hooijpolder zo spoedig mogelijk verkeerslicht vrij te maken, _ en gaat over tot de orde van de...

  Moties

  34775-A-13

  11-12-2017

123volgende 15 resultaten