De parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

Eindrapport Woningcorporaties
Overhandiging van het eindrapport 'Ver van huis' aan Voorzitter Anouchka van Miltenburg

'Het corporatiestelsel is ver van huis geraakt en moet fors op de schop'. Dit stelt de parlementaire enquêtecommissie in haar rapport 'Ver van huis'. Ernstige tekortkomingen in het sociale huurstelsel hebben incidenten in de corporatiesector, zoals bij Vestia, in de hand gewerkt. Te ambitieuze of kwaadwillende corporatiebestuurders kregen hierdoor jarenlang de ruimte om dingen te doen die ver af stonden van hun kerntaak: het sober en doelmatig huisvesten van mensen met een smalle beurs. Het stelsel moet volgens de commissie dan ook fors op de schop.

Onderzoek

De parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties heeft onderzoek gedaan naar de opzet en het functioneren van het stelsel van woningcorporaties. De enquête is ingesteld naar aanleiding van de financiële problemen bij Vestia, die voorafgegaan waren door meerdere incidenten bij andere woningcorporaties.Het onderzoek van de enquêtecommissie beslaat een periode van circa 20 jaar, met als beginpunt de verdere verzelfstandiging van de woningcorporaties begin jaren '90. Het doel van het onderzoek was om tot een beoordeling te komen van het stelsel om zo bij te dragen aan ontwikkeling van toekomstig beleid.

De enquêtecommissie heeft na de installatie op 16 april 2013 een literatuurstudie gedaan en werkbezoeken afgelegd. Ook heeft zij een groot aantal getuigen en deskundigen onder ede gehoord: corporatiedirecteuren, leidinggevenden uit de corporatiesector, commissarissen, toezichthouders, ambtenaren en politici, zowel uit de Tweede Kamer als het kabinet.

Het eindrapport

Terugkijken

Kijk de presentatie en de persconferentie terug op YouTube.

Speeches

Bij de overhandiging van het eindrapport speechte voorzitter Roland van Vliet. Daarna hield ook Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg een toespraak. Na de overhandiging volgde een persconferentie, die commissievoorzitter Roland van Vliet inleidde met opnieuw een toespraak.

Handige infographic bij het eindrapport 'Ver van huis'

Infographic parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties
Infographic parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties, infographic, woningcorporaties

Bekijk het rapport en de conclusies in één oogopslag op de infographic van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties.