De NAVO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie) is een bondgenootschap van 28 landen die samenwerken om de veiligheid en vrijheid van de bondgenoten met behulp van politieke en militaire middelen te garanderen. Daarnaast zijn er 14 landen die als buitengewone leden (‘associate members’) een band met de NAVO hebben.

De Parlementaire Assemblee van de NAVO is een overleg van 257 parlementariërs uit de 28 lidstaten van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), aangevuld met gedelegeerden van de buitengewone lidstaten. De NAVO Parlementaire Assemblee is geen parlement, maar een overleg van parlementen. Dit betekent dat de Assemblee geen traditionele parlementaire instrumenten tot zijn beschikking heeft, zoals het budgetrecht , het enquêterecht of het recht op inlichtingen. Ook kan de Assemblee geen ministers naar huis sturen.

De NAVO Parlementaire Assemblee heeft een informatieve promotievideo gemaakt. Bekijk de video: "What is the NATO PA?"

NAVO PA Annual Session in Den Haag, 21-24 november 2014

Van 21 t/m  24 november 2014 was in Den Haag de jaarvergadering van de NAVO PA, georganiseerd door de Staten-Generaal en de NAVO PA.

Nederland is na vijftien jaar weer aan de beurt om een jaarvergadering van de NAVO Parlementaire Assemblee te organiseren. De laatste keer dat zo’n vergadering in Nederland plaatsvond was in 1999. De organisatie van zo’n grootschalig interparlementair evenement nemen de parlementen uit de NAVO-lidstaten bij toerbeurt op zich, zodat de lasten en kosten hiervan evenredig verdeeld worden. Dat geldt ook voor de kleinschaliger voorjaarsvergadering (‘Spring Session’) en de vergadering van het Standing Committee. Nederland heeft eerder een Annual Session georganiseerd in 1983 en een Spring Session in 1991. In 1989 en 2008 organiseerde het Nederlandse parlement de vergaderingen van het Standing Committee.

Nederlandse delegatie

De Staten-Generaal zijn vanaf het begin betrokken bij de NAVO Parlementaire Assemblee. Nederland heeft daarin recht op zeven zetels, waarmee de delegatie in omvang gelijk is aan die uit landen als België, Tsjechië, Griekenland, Hongarije en Portugal. De zeven Nederlandse leden hebben ieder een plaatsvervanger. Ter vergelijking: de Verenigde Staten leveren met zesendertig afgevaardigden de grootste delegatie.

De Nederlandse NAVO-delegatie bestaat uit zeven leden en zeven plaatsvervangende leden. Daarvan komen er acht uit de Tweede Kamer (vier vaste en vier plaatsvervangende leden) en zes uit de Eerste Kamer (drie vaste en drie plaatsvervangende leden). Plaatsvervangende leden hebben dezelfde rechten als vaste leden, met uitzondering van het stemrecht als ‘hun’ vaste lid gelijktijdig in de vergadering aanwezig is.

Relevante links