Agenda woensdag 21 december 2016

Openbaar gedeelte 

1.    Verslag van de vergadering van 23 november 2016                                       

2.    Brief van de leden Taverne en Van der Staaij naar aanleiding van het symposium constitutionele toetsing d.d. 2 juni 2016                                                            
                                                                                                                             
3.    Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde om bij stemmingen op basis van een voordracht door een commissie stemmen op personen die niet in de voordracht worden genoemd als ongeldig te beschouwen (34 631)                       

4.    Rondvraag

Zie ook de toelichting op de agenda.