Attje Kuiken is lid van deze commissies

Contact met Attje Kuiken

Via E-mail
a.kuiken@tweedekamer.nl

Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Attje Kuiken

Schriftelijke vragen

meer schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

meer mondelinge vragen

Amendementen

meer amendementen

Moties

meer moties