Fleur Agema is lid van deze commissies

Contact met Fleur Agema

Via E-mail
m.agema@tweedekamer.nl

Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Fleur Agema

Schriftelijke vragen

meer schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

meer mondelinge vragen

Interpellatie vragen

meer interpellatie vragen

Amendementen

meer amendementen

Moties

meer moties