“Bedankt voor het vertrouwen. Ik ervaar het als een grote eer. Jullie kennen mij. Ik zie ernaar uit om mooie, inhoudelijke en spannende debatten te mogen voeren.” (Khadija Arib, Voorzitter Tweede Kamer, op 29 maart 2017, toen ze opnieuw verkozen werd).

Zo bedankte Khadija Arib haar collega-Kamerleden direct na haar herverkiezing tot Kamervoorzitter op 29 maart 2017.  

Kamervoorzitterschap

Als Voorzitter leidt Khadija Arib de plenaire debatten in de Tweede Kamer. Dit doet zij op basis van de regels die de Kamerleden met elkaar hebben opgesteld in het Reglement van Orde van de Tweede Kamer. Ze ziet er bijvoorbeeld op toe dat de sprekers in een debat niet afwijken van het onderwerp.  

Ongeschreven regels

Er zijn ook ongeschreven regels waarop de Kamervoorzitter let. Bijvoorbeeld dat Kamerleden altijd via de Voorzitter spreken en niet direct tegen elkaar. De gedachte daarachter is dat het debat hiermee zakelijk blijft en niet te persoonlijk wordt.

Vertegenwoordiger van de Tweede Kamer

Als Kamervoorzitter let Khadija Arib er ook op dat de regering de door de Kamer genomen besluiten uitvoert. Daarnaast is zij Voorzitter van het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer (het Presidium) en is zij de vertegenwoordiger van de Tweede Kamer naar buiten toe.

Sollicitatie

Alle Kamerleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor het Kamervoorzitterschap. Daarvoor schrijven zij een sollicitatiebrief. In de sollicitatiebrief van Khadija Arib (2017) staat waarom zij zich weer verkiesbaar heeft gesteld voor Voorzitterschap.

Kamervoorzitter en Kamerlid

Een Kamervoorzitter blijft lid van de politieke partij waarvoor hij of zij in de Kamer is gekomen. In het geval van Khadija Arib is dit de Partij van de Arbeid (PvdA). Arib neemt daarom ook deel aan fractievergaderingen van haar partij en brengt bij stemmingen, net als de andere 149 Kamerleden, haar stem uit.

Artikel 55

In theorie zou de Voorzitter het woord mogen voeren tijdens debatten. Maar in de praktijk komt dat niet voor. Dit past immers niet zo goed bij haar bovenpartijdige, neutrale, rol. Mocht het wel voorkomen, dan bepaalt Artikel 55 van het Reglement van Orde dat zolang het onderwerp waarover de Voorzitter spreekt aan de orde is, een van de ondervoorzitters de vergadering leidt.