Agenda woensdag 15 februari 2017

Openbaar gedeelte 

1. Verslag van de vergadering van 21 december 2016
Voorstel: vaststellen

2. Evaluatie van de introductie van de mogelijkheid tot het overnemen van moties in het Reglement van Orde van de Tweede Kamer
Voorstel: ter bespreking

3. Rondvraag

Zie ook de toelichting op de agenda.