Agenda woensdag 10 mei 2017

Openbaar gedeelte 

1. Verslag van de vergadering van 15 februari 2017
Voorstel: vaststellen

2. Voorstel voor een beoordelingskader voor moties
Voorstel: ter bespreking

3. Voorstel voor de behandeling van de aanbevelingen uit de initiatiefnota ‘Lobbyen in Daglicht’ en de aanbeveling uit de GRECO-tussenrapportage aangaande de omgang van Kamerleden en lobbyisten
Voorstel: ter bespreking

4. Rondvraag

Zie ook de toelichting op de agenda.