Agenda woensdag 27 september 2017

1. Verslag van de vergadering van 29 juni 2017
Voorstel: vaststellen

2. Conceptvoorstel van de commissie voor de Werkwijze tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de opname van een taakomschrijving voor commissievoorzitters
Voorstel: vaststellen en, zoals te doen gebruikelijk in geval de commissie voor de Werkwijze zelf een voorstel tot wijzing van het Reglement initieert, het onderzoek en de behandeling van de conceptregeling, in handen te stellen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken.

3. Voorstel van het lid Krol tot aanpassing van artikel 74 van het Reglement van Orde in verband met de stemopneming bij stemming over personen
Voorstel: ter bespreking

4. Rondvraag

Zie ook de toelichting op de agenda.