Iedere maand overleggen de EU-lidstaten met elkaar over onder andere buitenlands beleid, veiligheid, handel en ontwikkelingssamenwerking. Bij deze Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) is de minister van Buitenlandse Zaken, Defensie of Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aanwezig, afhankelijk van de agenda. Voorafgaand aan een RBZ stuurt de aanwezige bewindspersoon een toelichting op de agenda naar de Tweede Kamer. Naar aanleiding daarvan spreekt de betrokken commissie, bijvoorbeeld die voor Buitenlandse Zaken, vaak nog met de bewindspersoon over de Nederlandse inzet tijdens de RBZ. Daarmee kan de Kamer invloed uitoefenen op wat de Nederlandse bewindspersoon tijdens de RBZ ter sprake brengt.