Van: Langendoen W.A.
Verzonden: woensdag 6 oktober 2010 11:47
Aan: Teunissen Ton
CC: Voordewind J.S.
Onderwerp: vraag mbt campuspilots

Beste Ton,

 

Joel Voordewind zou naar aanleiding van de technische briefing over de campussen de volgende vraag aan de minister willen stellen.

 

Uit het onderzoek en de brief van de minister (2 sept.) blijkt dat de campussen voor 79% van de deelnemers effectief zijn gebleken. Onduidelijk is of er grote verschillen tussen de pilotprojecten zijn. Daarom zouden wij graag een overzicht ontvangen van de minister met de resultaten en de effectiviteit per deelnemende pilotcampus (9 totaal). Deze gegevens ontvangen we graag voor de begrotingbehandeling Jeugd en Gezin.

 

Met vriendelijke groet,

 

Wouter Langendoen

 

 

 

Tweede Kamerfractie ChristenUnie

Beleidsmedewerker Economische Zaken | Ontwikkelingssamenwerking | Jeugd & Gezin | Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

 

T  070-318 3649
Postbus 20018

2500 EA Den Haag

www.christenunie.nl