Plenaire zaal

Agenda van 17 april 2024

TV Gids

0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Stikstof, NPLG en natuur

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Inzet algoritmes en data-ethiek

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Digitale Zaken

Voortgang maatwerkafspraken

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Gesprek advocaat omwonenden Schiphol

- uur
Gesprek
vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Artikel 100-brief inzake een aanvullende bijdrage aan maritieme veiligheid in de Rode Zee

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Toeslagen

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Financiën

Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 23 en 24 april 2024

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Technische briefing van TNO EN ACM over de warmtetarieven.

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Openbaar vervoer en taxi

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Arbeidsmigratie

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Technische briefing over een nationale aanpak funderingsproblematiek

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Rondetafelgesprek over het mbo

Hoe staat het met het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)? De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil zich nader...

Circulair bouwen

Circulair bouwen is het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit...