Plenaire zaal

Agenda van 12 juni 2024

TV Gids

0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

JBZ-Raad van 13 en 14 juni 2024 (vreemdelingen- en asielbeleid)

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Procedurevergadering VWS

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering commissie LNV

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

IOB-onderzoek inzake coherentie ontwikkelingssamenwerking en handelsbeleid

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Vervolg commissiedebat Mentale gezondheid van jongeren en studenten

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

MIVD en Cyber

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Defensie

Definitief Programma Energiehoofdstructuur en het rapport Energiesysteem van de toekomst 2030-2050 (II3050, editie 2).

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Procedures en brieven

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Nu live: Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2023

- uur
Wetgevingsoverleg
vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Postmarkt

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Nu live: Knelpunten in de opschaling van de defensie-industrie

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Defensie

Rondetafelgesprek over explosies

Het aantal explosies is in het afgelopen jaar toegenomen. Naar aanleiding daarvan spreekt de commissie voor Justitie en...