Plenaire zaal

Agenda van 17 juni 2024

TV Gids

0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Raming der voor de Tweede Kamer in 2025 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

- uur
Wetgevingsoverleg
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Mensenrechtenbeleid

- uur
Notaoverleg
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Ruimte voor Defensie

Meer ruimte voor Defensie staat centraal in het debat van de commissie voor Defensie op woensdag 19 juni...

Rondetafelgesprek over explosies

Het aantal explosies is in het afgelopen jaar toegenomen. Naar aanleiding daarvan spreekt de commissie voor Justitie en...