Agenda van 6 december 2022

TV Gids

Vragenuur

- uur
Plenair

Stemmingen

- uur
Plenair

Regeling van werkzaamheden

- uur
Plenair

Commissie Parameters

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verkeersveiligheid en wegen

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Groningen

- uur
Wetgevingsoverleg
vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

12e Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Financiën

Commissiedebat over leefstijlpreventie

Kamerleden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaan op donderdag 8 december 2022 van 10.00 tot 14.00 uur in debat over leefstijlpreventie. Staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komt hiervoor naar de Kamer.

Verkeersveiligheid en wegen

De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat debatteert op dinsdag 6 december 2022 van 16.30 tot 21.15 uur over verkeersveiligheid en wegen. Namens het kabinet zijn minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (I en W) en minister Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid aanwezig.

Commissiedebat over jeugdbescherming

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid debatteert op donderdag 1 december van 15.30 tot 17.30 uur over jeugdbescherming.

Debat Europese Telecomraad

De commissie voor Digitale Zaken debatteert op woensdag 30 november van 10.00 tot 12.00 uur met minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Alexandra Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) over de Nederlandse positie voor de komende Telecomraad in Brussel, die plaatsvindt op 6 december. Op de agenda staan onder andere de onderhandelingen over de Verordening Artificiële Intelligentie en de Europese digitale identiteit.

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport MIRT

Op maandag 28 november 2022 van 10.00 tot 20.00 uur debatteert de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Namens het kabinet zijn minister Harbers en staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aanwezig.

Jacht op haas en konijn

De commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit houdt op 24 november 2022 van 10.00 tot 12.45 uur een rondetafelgesprek over jacht op bejaagbare wilde soorten, zoals haas en konijn.

Naar boven