rekensom op een blaadje

Zorgplicht niet in het geding

Is de zorgplicht in het geding bij goedkopere budgetverzekeringen met een beperktere dekking? De NZa heeft verschillende polissen onderzocht en heeft vastgesteld dat de zorgplicht bij de onderzochte polissen niet in het geding is. Wel worden zorgverzekeraars gewezen op aandachtspunten. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag of medisch-specialistische zorg voldoende bereikbaar blijft voor mensen met een budgetpolis.

Eigen risico

Het eigen risico is de laatste jaren stapsgewijs omhooggaan. Uit het rapport ‘Inzicht in zorgmijden’ van onderzoeksinstituut NIVEL bleek in 2015 dat dit niet heeft geleid tot extra zorgmijding. Dat stelde NIVEL vast aan de hand van de geregistreerde huisartsbezoeken in de periode 2008-2014.

In de discussie over het afschaffen van het eigen risico in de zorg - een manier om het aantal zorgmijders te verminderen - wijst minister Schippers op andere kostenstijgingen. Zo zou afschaffing van het eigen risico (€385 in 2017) volgens haar een stijging van de zorgpremie van €284 betekenen. Om de zorg voor lagere inkomens betaalbaar te houden, krijgen zij in 2017 meer zorgtoeslag.

Vergelijkingssites

Verzekerden kunnen jaarlijks overstappen naar een nieuwe zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld omdat die een polis aanbiedt die beter aansluit bij hun zorgbehoefte of een lager premiebedrag heeft. Vergelijkingssites zijn een populair middel bij het maken van de keuze voor een nieuwe zorgverzekeraar. Maar vaak blijft onduidelijk hoeveel provisie zorgverzekeraars van vergelijkingssites krijgen. Mede daarom heeft een groot aantal vergelijkingssites zich aangesloten bij het keurmerk ‘Objectief vergelijken’. In een bijbehorende gedragscode is opgenomen dat vergelijkingssites transparant zijn over hun provisies.

Vergaderinformatie

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport debatteert op woensdag 5 oktober 2016 over de Zorgverzekeringswet met minister Schippers.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites