Terugkijken en teruglezen

Fraude in de zorg

zorgfraude

Mensen betalen via hun belastingen en zorgpremies voor de zorg in Nederland. Het kost de samenleving dus geld als zorgverleners of zorginstanties fouten maken of frauderen met betalingen in de zorg. Bovendien neemt het vertrouwen in de zorg hierdoor af. Daarom wil de overheid fouten en fraude terugdringen.

Fraudebestrijding

De overheid wil fouten en fraude bestrijden door bijvoorbeeld de samenwerking tussen organisaties in de zorg te verbeteren. Door regels eenvoudiger te maken en door fraudeurs sneller op te sporen en passend te bestraffen. De overheid investeert in toezicht, opsporing en vervolging van overtreders. En ze informeert organisaties in de zorg over de maatregelen die ze kunnen opleggen.

Abortuskliniek CASA

CASA, de grootste keten van abortusklinieken van het land, heeft voor bijna negen miljoen euro gefraudeerd met verzonnen declaraties. Abortussen worden in Nederland volledig betaald van overheidssubsidie. De klinieken brachten bijvoorbeeld een zware narcose in rekening, terwijl cliënten een goedkopere lichtere narcose kregen toegediend. Per behandeling ontvingen de klinieken ongeveer honderd euro extra aan subsidie. Bovendien verzon CASA het bestaan van medisch specialisten en werden patiëntendossiers en verwijsbriefjes vervalst om meer geld te declareren.

CASA staat onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De IGZ houdt de minister op de hoogte als er knelpunten voor de abortushulpverlening ontstaan. Op woensdag 8 november zijn de CASA-abortusklinieken failliet verklaard.

Vergaderinformatie

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport spreekt donderdag 16 november  2017 over zorgfraude met minister Bruins.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.