Minder zwakke verpleeghuizen

Sjoelen in een verpleeghuis

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hield het afgelopen jaar extra toezicht op 150 verpleeghuizen. Bij 111 daarvan is de kwaliteit nu op orde. Van de overgebleven instellingen staan er nog vijf onder het meest intensieve toezicht van de IGZ.

Veilige medicijnen

Verkeerd medicijngebruik is gevaarlijk, zeker bij kwetsbare ouderen. Naar aanleiding van een Kamermotie heeft de IGZ van juli tot en met september 2016 extra toezicht gehouden bij de elf zwakste verpleeghuizen. Bij acht van de elf zijn de zaken nu op orde. Bij drie instellingen zijn door de IGZ verstrekkende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat medicijnen veilig worden verstrekt.

Onderzoek naar verschillen verpleeghuizen

Het ene verpleeghuis presteert beter dan het andere. De staatssecretaris laat onderzoeken waardoor deze verschillen in kwaliteit worden veroorzaakt. Op dit moment wordt vooral onderzoek gedaan naar de inzet van personeel. De staatssecretaris houdt de Kamer op de hoogte van de voortgang en de uitkomsten van deze onderzoeken.

‘Plascontract’

Een verpleeghuis in Hellevoetsluis kwam in het nieuws doordat de bewoners er maximaal drie keer per dag naar het toilet zouden mogen. Dit ‘plascontract’ leidde tot boosheid in de Kamer en de samenleving. De staatssecretaris heeft direct contact opgenomen met deze instelling. Een interventieteam van de IGZ helpt nu om de zorg daar te verbeteren.

Scherp op ouderenzorg van Hugo Borst

Op verzoek van de Kamer zal het Manifest Scherp op ouderenzorg van columnist Hugo Borst en Carin Gaemers ook besproken worden. Borst komt hiermee omdat zijn eigen moeder in een verpleeghuis woont. Hij wil op deze manier de overheid aanzetten tot snelle verbeteringen in de verpleeghuiszorg voor ouderen.

Vergaderinformatie

Op donderdag 17 november 2016 overlegde de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport met staatssecretaris Van Rijn over verpleeghuiszorg.

Agenda en verslag

U kunt hier de stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites