Terugkijken en teruglezen

Koopzondag in Den Bosch
Koopzondag in Den Bosch

Verplichte openstelling

In december 2017 werd een fietsenmaker uit Groningen veroordeeld tot het betalen 22.000 euro aan boetes en niet-betaalde contributie omdat hij weigerde om op sommige zondagen en donderdagavonden open te zijn. De ondernemer wilde graag een dag in de week vrij zijn. Dat kon niet, want de winkeliers in het winkelcentrum moesten zich houden aan de openingstijden die de Vereniging van Eigenaren hun oplegt.

Staatssecretaris Keijzer schrijft in een reactie op deze en andere kwesties dat het kabinet vindt dat ondernemers het recht hebben om zelf te bepalen of en wanneer ze hun winkels openen. Daarom kondigt de staatssecretaris wettelijke regels aan tegen verplichte openstelling.

Deze wetswijziging staat overigens los van de vraag of winkels überhaupt open mogen op zondag. Want het is niet het kabinet, maar de  gemeenten die het aantal koopzondagen per jaar bepalen.

Evaluatie Winkeltijdenwet

Tijdens het overleg gaat het ook los van deze kwestie over de wijziging van de Winkeltijdenwet uit 2013. Uit een evaluatie blijkt dat een ruime meerderheid van de gemeenten en de ondernemers heeft gekozen voor een ruime openstelling van winkels op zondag.

Aantrekkelijker winkelgebieden

Door nieuwe technologieën, veranderingen in de bevolking en economische ontwikkelingen zijn de wensen van de consument veranderd.  Dit heeft groot effect op winkels, vastgoedeigenaren, gemeenten en provincies. De gevolgen zijn een toename van faillissementen, ontslagen werknemers en winkelleegstand in stadscentra en dorpskernen. Om deze problemen het hoofd te bieden werd in maart 2015 op initiatief van toenmalig minister Kamp de retailagenda opgesteld, met afspraken tussen marktpartijen en overheden over onder meer marktconforme winkelhuren, regeldruk en opleiding van personeel. De voornaamste doelen zijn de aantrekkelijkheid van winkelstraten te vergroten en ondernemers te laten profiteren van de economische groei.

Vergaderinformatie

Op donderdag 1 februari 2018 van 14.00 tot 17.00 uur spreekt de commissie voor Economische Zaken en Klimaat  (EZK) over de winkeltijden en over het aantrekkelijker maken van winkelgebieden. Namens het kabinet is staatssecretaris Keijzer van EZK aanwezig.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij het algemeen overleg horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.