Eerste zinnen van wetstekst op papier

Regering wil Comptabiliteitswet moderniseren

De Comptabiliteitswet bevat de spelregels voor het beheer, de controle en de verantwoording van de rijksfinanciën. De wet gaat onder meer om de inrichting van de begroting van het Rijk en de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer. De huidige wet dateert van 2001 en is aan modernisering toe. Daarom heeft minister Dijsselbloem hiervoor een wetsvoorstel ingediend.

Verantwoordingsdag

Op Verantwoordingsdag legt de regering verantwoording af over het beleid en de financiën in het voorgaande jaar. Tot nu toe was Verantwoordingsdag telkens op de derde woensdag in mei, maar de regering wil liever jaarlijks in overleg met de Tweede Kamer en de Algemene Rekenkamer een geschikte datum prikken voor Verantwoordingsdag. Wel is wettelijk vastgelegd dat dit jaarlijks vóór 1 juni moet zijn.

Algemene Rekenkamer

Met het wetsvoorstel moeten ook de taken en bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer, die de recht- en doelmatigheid van de besteding van belastinggeld controleert, worden geactualiseerd. Zo krijgt de Algemene Rekenkamer de mogelijkheid om onderzoek te doen naar bijdragen in natura, die lijken op subsidies, leningen of garanties.

Vergaderinformatie

Op woensdag 28 september 2016 was de plenaire afronding van het debat over de Comptbaliteitswet, zodat Kamerleden moties konden indienen. De commissie voor Financiën overlegde eerder op maandag 26 september over de herziening van de Comptabiliteitswet met minister Dijsselbloem.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites