Terugkijken

Wijkverpleging in de toekomst

Mensen blijven steeds langer thuis wonen, waardoor de vraag naar wijkverpleging groter wordt. Er dreigt een tekort te ontstaan aan wijkverpleegkundigen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) roept zorgverzekeraars en zorgaanbieders op meer met elkaar in gesprek te gaan om de wijkverpleging ook in de toekomst te behouden. Zorgaanbieders moeten duidelijker zijn over de zorg die zij bieden en de kwaliteit ervan. Zorgverzekeraars moeten beter kijken naar de tarieven die daarbij horen.

Bestuurlijk akkoord 2018

Volgens staatssecretaris Van Rijn van VWS moeten wijkverpleegkundigen de ruimte en vrijheid krijgen om beter in te spelen op de wensen van hun patiƫnten. Daarom is op 28 juni 2017 het bestuurlijk akkoord wijkverpleging 2018 ondertekend door onder andere Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, Patiƫntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS. In dit akkoord staat dat er volgend jaar 170 miljoen euro extra wordt uitgetrokken voor de wijkverpleging. Hiermee moeten wijkverpleegkundigen vooral gaan ervaren dat zij meer ruimte krijgen om zorg op maat te leveren.

Vergaderinformatie

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport debatteerde op woensdag 5 juli 2017 over de wijkverpleging. Namens het demissionaire kabinet is staatssecretaris Van Rijn aanwezig.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Gerelateerde links