Wijkverpleegkundige helpt een bejaarde man thuis

Wijkverpleegkundigen

De zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevende ouderen valt tegenwoordig onder de verantwoordelijkheid van de eigen gemeente. De 18.000 wijkverpleegkundigen in Nederland hebben daarin een belangrijke rol. Zij komen bij mensen thuis, verzorgen ze en beoordelen hoeveel zorg de patiënt nodig heeft (indicatiestelling). De wijkverpleegkundigen schakelen vrijwilligers, familie en vrienden van de patiënt in om mee te helpen (mantelzorg). Ook stellen ze een zorgplan op, met daarin het soort zorg en het aantal uren. Dat zorgplan is de basis voor de vergoeding door de zorgverzekeraar.

Papierwerk

Een wijkverpleegkundige krijgt nu voor verschillende soorten zorg verschillende betalingen. Zo is er een verschil in tarief tussen verzorging en verpleging. Ook zijn er zorgvormen waarvoor apart wordt betaald, zoals Advies, instructie en voorlichting (AVI), persoonlijke verzorging, verpleging en oproepbare verpleging. De wijkverpleegkundige moet dit allemaal registreren en administreren en is daardoor (veel) tijd kwijt aan papierwerk.

Vereenvoudigen

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft in 2015 in een motie aan het kabinet gevraagd om de betaling van de wijkverpleegkundigen eenvoudiger te maken, zodat de administratie minder tijd kost. Het kabinet heeft onderzocht of dit kan worden geautomatiseerd, maar dat blijkt nog niet mogelijk. Nu stelt het kabinet voor om vanaf volgend jaar te werken met één tarief voor verpleging én verzorging van patiënten. Voor de zorg aan demente mensen blijft nog een apart tarief bestaan.

Zorgprofielen

Zorgverzekeraars en verpleegkundigen gaan volgend jaar samen zorgprofielen ontwikkelen. Die zijn vanaf 2018 de basis voor het tarief. Ook moeten ze het eens worden over de registratie van de zorg die aan de patiënt is verleend. De oude indeling met de verschillende betalingen blijft voorlopig nog bestaan voor gebruik door budgethouders en voor gebruik door aanbieders van verpleging die geen contract met zorgverzekeraars hebben.

Vergaderinformatie

Op dinsdag 14 juni 2016 sprak de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een algemeen overleg met staatssecretaris Van Rijn over de wijkverpleging.

Agenda en verslag

U kunt hier de stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites