Wet maatschappelijke ondersteuning

Thuishulp schudt kussens op. Naast haar staat een stofzuiger.

Op 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingegaan. Sindsdien zijn gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen en begeleiden van thuiswonende mensen met een beperking. Vóór 2015 regelde de Rijksoverheid deze zorg en ondersteuning via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Ontwikkelagenda

Om de uitvoering van de Wmo te verbeteren, werken lokale partijen aan de ontwikkelagenda ‘Volwaardig meedoen 2016-2018’. Het kabinet ondersteunt hen daarin. Deelnemers aan de ontwikkelagenda willen de positie van cliënten versterken en zorg en ondersteuning op maat bieden. Ook proberen ze cliënten zo veel mogelijk zelfstandig te laten meedraaien in de samenleving. Maatschappelijke initiatieven kunnen dat stimuleren. Burgers kunnen bijvoorbeeld het Right to Challenge gebruiken dat is opgenomen in de Wmo. Daarmee kunnen ze de overheid uitdagen als ze denken dat zij een zorg- of ondersteuningstaak beter zelf kunnen uitvoeren.

Mantelzorg

Er zijn in Nederland ongeveer 4 miljoen mantelzorgers, blijkt uit cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau (2014). Uit een inventarisatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onder veertien gemeenten blijkt dat het contact tussen gemeente en mantelzorger beter kan. Het kabinet werkt samen met onder andere gemeenten en de VNG aan betere informatievoorziening voor mantelzorgers, bijvoorbeeld via de website regelhulp.nl.

Dagbesteding

Een van de verantwoordelijkheden die gemeenten er met de Wmo bij hebben gekregen, is het organiseren van dagbesteding. Gemeenten streven naar dagbesteding waarmee cliënten kunnen blijven meedoen in de samenleving. Dat schrijft staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een brief aan de Tweede Kamer. Als voorbeeld noemt hij alternatieve dagbestedingsactiviteiten bij bijvoorbeeld een bibliotheek, dierenopvang of buurtsuper.

Vergaderinformatie

Op woensdag 8 juni 2016 sprak de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de decentralisatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Namens het kabinet was staatssecretaris Van Rijn van VWS daarbij aanwezig.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken lezen die bij dit overleg horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit ook lezen via deze link.

Gerelateerde websites