Jongen in rolstoel naast behandelaar met schrijfblok

Wet langdurige zorg

In de Wet langdurige zorg (Wlz) regelt de overheid de zorg voor mensen die permanent, dag en nacht, intensieve zorg en toezicht nodig hebben. Het gaat om mensen die blijvend niet voor zichzelf kunnen zorgen en die ook niet om hulp kunnen vragen als ze die nodig hebben. Ze moeten daarom 24 uur per dag verzorgd en gevolgd worden, meestal in een instelling of een tehuis. Het gaat bijvoorbeeld over zwaar meervoudig gehandicapten, zwaar dementerende ouderen en ook ernstig meervoudig gehandicapte kinderen die veel meer zorg en aandacht nodig hebben dan de ouders kunnen bieden. Het is een groep van ongeveer 250.000 mensen voor wie de zorg op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) tekortschiet.

Veranderingen

De Wet langdurige zorg is op 1 januari 2015 ingegaan. De invoering van de veranderingen die in de wet staan, vraagt veel tijd. De regering wil dat er streng wordt gekeken wie voor de langdurige zorg in een instelling of tehuis in aanmerking komt, omdat zorg en hulpverlening vooral taken van de gemeenten en zorgverzekeraars zijn. Bovendien wil de regering dat mensen zolang mogelijk thuis of in hun eigen omgeving hulp krijgen. Ook vraagt het veel tijd om te bepalen hoe de kosten en het geld over alle instanties verdeeld kunnen worden.

Zorgen Tweede Kamer

Veel fracties in de Tweede Kamer zijn bang dat gemeenten te makkelijk mensen naar de langdurige zorg gaan verwijzen. De regering weet nog niet of er al meer mensen gebruikmaken van langdurige zorg dan van tevoren is berekend. Ook zijn veel Kamerfracties bezorgd over de mensen die vanwege een psychiatrische aandoening 24 uur per dag verzorgd en gevolgd moeten worden. Zij vallen na het derde jaar van hun verblijf in een instelling onder de Wlz. De regering heeft voor hen een overgangsregeling getroffen.

Vernieuwingsagenda

Een groot aantal Tweede Kamerfracties heeft de regering verzocht om de langdurige zorg te verbeteren en te vernieuwen. In een motie vroegen zij de regering om een vernieuwingsagenda, waarin het verschillende onderdelen moet uitwerken. Zo is het belangrijk dat tussentijdse uitkomsten van experimenten worden vertaald naar de praktijk, zoals de experimenten in het kader van de proeftuinen en pilots 'betere zorg met minder kosten' en het experiment regelarme instellingen. Ook moet de regering regeldruk, administratieve lasten en bureaucratie in de zorg tegengaan en de inbreng van de cliƫnt versterken.

Vergaderinformatie

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport sprak op donderdag 3 maart 2016 over de veranderingen in de langdurige zorg. Namens de regering was staatssecretaris Van Rijn hierbij aanwezig.

Agenda

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit ook lezen via deze link.

Gerelateerde websites