Terugkijken

Een fietser op een speedpedelec (elektrische fiets die snelheden haalt van 45 kilometer per uur)
Een fietser op een speedpedelec (elektrische fiets die snelheden haalt van 45 kilometer per uur)

U kunt het debat terugkijken via Debat Gemist. Binnen vijf werkdagen is van het debat ook ondertiteling beschikbaar.

Wegverkeer en verkeersveiligheid

Het aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden is in 2015 toegenomen ten opzichte van 2014. Dat blijkt uit de Monitor Verkeersveiligheid 2016 van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Vooral kwetsbare verkeersdeelnemers moeten meer aandacht krijgen: fietsers, bestuurders van scootmobielen en invalidenvoertuigen en ouderen. Bijna de helft van de verkeersgewonden op de fiets is 60 jaar of ouder.  

Registratie ongevallen

Op 26 mei 2016 sprak de Tweede Kamer al over de toename van het aantal verkeersdoden in 2015. Op verzoek van de Kamer is minister Schultz van Infrastructuur en Milieu nu de registratie van verkeersongevallen aan het verbeteren. In de toekomst kunnen daarvoor bijvoorbeeld ook gegevens van ambulances worden gebruikt. Ook doen SWOV en Veiligheid NL verder onderzoek naar onder andere rijden onder invloed, verkeersagressie en oudere fietsers. De Tweede Kamer krijgt voortaan één keer per jaar informatie over verkeersongevallen. Daarin staan zowel alle cijfers als de analyses van SWOV.

Zwartboek over verkeerslachtoffers

In een zwartboek van de Vereniging Verkeersslachtoffers (VVS) staan de problemen waarmee slachtoffers na een ongeval te maken kunnen krijgen. Op 8 december 2015 heeft de VVS het zwartboek aan de Kamer uitgereikt. De vereniging hoopt dat de politiek de wetgeving rond verkeersongevallen en verkeersmisdrijven verandert, zodat de positie van slachtoffers beter wordt. Minister Schultz en minister Van der Steur schrijven in een reactie op het zwartboek dat ze met drie wetsvoorstellen hierover bezig zijn. Zo wordt het spreekrecht van slachtoffers in het strafproces uitgebreid en krijgen slachtoffers meer informatie. Ook versterken de voorstellen van de ministers de positie van naasten en nabestaanden van slachtoffers.

Speedpedelecs op de rijbaan

Een ‘speedpedelec’ is een fiets met elektrische trapondersteuning die een maximum snelheid haalt van 45 kilometer per uur. Vanaf 1 januari 2017 gelden voor speedpedelecs dezelfde regels als voor een bromfiets. Dat betekent dat de fietsen, net als bromfietsen, ook op de rijbaan mogen. Binnen een half jaar moeten alle speedpedelecs een bromfietskenteken hebben (geel kentekenplaatje). Op verzoek van de Tweede Kamer laat minister Schultz de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) onderzoek doen naar het rijgedrag van gebruikers van de speedpedelec. Vóór Prinsjesdag 2017 hoopt de minister de Kamer te informeren over de uitkomsten van het onderzoek.

Vergaderinformatie

Op woensdag 18 januari 2017 vergaderde de commissie voor Infrastructuur en Milieu over Wegverkeer en verkeersveiligheid. Namens het kabinet waren minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) aanwezig.

Agenda

U kunt de stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites