De plenaire zaal van de Tweede Kamer gevuld met Kamerleden

Discussie over wachtgeld

Begin 2016 vertrok Wassila Hachchi plotseling als Tweede Kamerlid voor de D66-fractie. Dit gaf een extra impuls aan de maatschappelijke discussie over de rechtspositie van politieke ambtsdragers en over het wachtgeld dat zij na hun vertrek ontvangen. In 2010 is voor politieke ambtsdragers een wettelijke sollicitatieplicht ingevoerd, vanaf drie maanden na hun vertrek. Ook is de maximale duur van het wachtgeld beperkt, van vier jaar tot drie jaar en twee maanden. Vertrokken Kamerleden krijgen in het eerste jaar 80% en daarna 70% van het laatst ontvangen inkomen.

Geen financiële afweging

Een goede rechtspositie en bijzondere arbeidsvoorwaarden voor politieke ambtsdragers dragen volgens minister Plasterk bij aan het functioneren van de democratische rechtsstaat en houdt de kwaliteit van het openbaar bestuur op peil. Het recht op wachtgeld voor vertrekkend politici moet voorkomen dat het nemen van politieke verantwoordelijkheid ook een financiële afweging wordt. Wel vindt het kabinet het wenselijk om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de regelingen voor ‘normale’ werknemers.

Evaluatie

Uit een evaluatie van minister Plasterk blijkt dat eind 2014 56 ex-politici met de sollicitatieplicht te maken hadden; 31 Kamerleden, 12 bewindspersonen en 13 waarnemend burgemeesters of herindelingsburgemeesters. Naar verwachting volgt begin 2017 een nieuwe evaluatie, die ook de gegevens bevat van politici die provincies of gemeenten vertegenwoordigden.

Volgens Plasterk gaan de meeste ex-politici kort na hun aftreden of ontslag al op zoek naar een andere functie. Zo had 44% van de Kamerleden en bewindspersonen die na 1 september 2012 uit de politiek verdwenen binnen een jaar ander werk gevonden. Hun wachtgeld werd daarna deels of geheel gestopt. Maar zo’n 42% van hen had eind 2014 nog geen nieuwe inkomstenbron weten te vinden.

Vergaderinformatie

Op woensdag 25 mei 2016 debatteerde de commissie voor Binnenlandse Zaken over de rechtspositie van politieke ambtsdragers. Minister Plasterk beantwoordde namens de regering de vragen van de fractiewoordvoerders.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites