Economische en financieel beleid van de EU

Minister Dijsselbloem staat achter spreekgestoelte tijdens persconferentie Eurogroep

Het overleg is een voorbereiding op de Eurogroep en de Ecofin-Raad van donderdag 16 en vrijdag 17 juni in Luxemburg. De Eurogroep is een samenwerkingsverband van ministers van Financiën van de landen die de euro als nationale munteenheid hebben ingevoerd (de eurozone). De raadsformatie Economische en Financiële Zaken (Ecofin) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van Economische Zaken en/of Financiën van de lidstaten van de Europese Unie.

Griekenland

Naast onderwerpen als de lage inflatie in Europa en de invloed van pensioenperikelen op de overheidsfinanciën komt tijdens de vergadering van de Eurogroep ook de financiële situatie van Griekenland ter sprake. Eind mei kwam de Eurogroep op aandringen van het Internationaal Monetair Fonds tot overeenstemming over schuldenverlichting voor Griekenland. Het land is de afgelopen jaren dankzij miljardensteun van andere EU-lidstaten van een bankroet gered. De Eurolanden hebben besloten om €10,3 miljard vrij te geven voor financieel herstel van Griekenland, nadat het Griekse parlement had ingestemd met nieuwe miljardenbezuinigingen.

Europees Semester

Voor de Ecofin-Raad staan onder meer de versterking van de Europese bankenunie en maatregelen tegen belastingontwijking op de agenda. Ook komen de aanbevelingen van de Europese Commissie aan bod die specifiek over de afzonderlijke Europese landen gaan. De Commissie presenteerde deze aanbevelingen op 18 mei 2016 in het kader van het Europees Semester, de jaarlijkse cyclus voor afstemming van het economisch beleid van de EU-lidstaten. Nederland heeft drie aanbevelingen gekregen, allereerst voor het beteugelen van de overheidsfinanciën en het stimuleren van investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Daarnaast adviseert de Commissie om de positie van zzp’ers en de toegang tot vaste contracten te verbeteren. Ook heeft Nederland de aanbeveling gekregen om de pensioensector en de woningmarkt verder te hervormen.

Vergaderinformatie

Op woensdag 15 juni 2016 debatteerde de commissie voor Financiën over de Eurogroep/Ecofin-Raad. Minister Dijsselbloem en staatssecretaris Wiebes beantwoordden namens de regering de vragen van de fractiewoordvoerders.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.