Terugkijken

U kunt het debat terugkijken via de website Debat Gemist. Binnen vijf werkdagen na het debat is ook ondertiteling beschikbaar.

Veteranen

Veteranen salueren tijdens de Veteranendag op het Binnenhof in 2015

Nederland is veteranen dankbaar voor hun militaire inzet in oorlogsgebieden of vredesmissies. Daarom is in de Veteranenwet vastgelegd dat veteranen erkenning, waardering en zorg verdienen. Veteranen, militaire oorlogs- en dienstslachtoffers en hun relaties kunnen hiervoor in eerste instantie terecht bij het Veteranenloket. Ook helpt Defensie onder meer mee met het organiseren van de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag, om de maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen te vergroten.

Evaluatie veteranenbeleid

In de periode 2011-2016 heeft Defensie het veteranenbeleid geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat de hoofddoelstellingen van het beleid zijn gehaald, maar dat de uitvoering wel iets efficiënter kan. De minister van Defensie heeft de aanbevelingen om het beleid te verbeteren overgenomen. Het gaat bijvoorbeeld om het moderniseren van het stelsel van uitkeringen en compensaties en om nieuwe (preventieve) programma’s voor, tijdens en na de missie.

PTSS

Sommige militairen krijgen door een missie last van een Posttraumatische Stressstoornis (PTSS), angststoornissen of andere medische gebreken. Zij hebben dan mogelijk recht op een Militair Invaliditeitspensioen. Sinds 2008 wordt dat beoordeeld met het zogeheten PTSS/WIA-IP-protocol. Dat protocol is geëvalueerd, omdat honderden veteranen bezwaar hebben gemaakt tegen de uitkomst van de keuringen. De aanbevelingen van het onderzoek worden nog uitgewerkt.

Rondetafelgesprekken

De vaste commissie voor Defensie heeft op 8 februari 2017 al drie rondetafelgesprekken gehouden. Die gingen over de uitvoering van de aanbevelingen uit de evaluaties van het veteranenbeleid en het PTSS/WIA-IP-protocol. De uitkomsten van de rondetafelgesprekken en het algemeen overleg worden in het definitieve plan meegenomen. Kijk het rondetafelgesprek terug via de website Debat Gemist.

Vergaderinformatie

De commissie voor Defensie sprak op woensdag 22 februari 2017 over veteranen met minister Hennis van Defensie.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites