Veteranendag

Veteranennota

Ieder jaar krijgt de Tweede Kamer een veteranennota van het ministerie van Defensie, waarin (de ontwikkeling van) het veteranenbeleid centraal staat. Nederland heeft zo’n 113.750 veteranen. In 2016 keerde Defensie €66 miljoen uit aan pensioenen voor invalide militairen, ongeveer €25 miljoen aan nabestaandenpensioenen en ruim €10 miljoen aan bijzondere voorzieningen, zoals woon-, leef- en vervoerskosten.

Uit een evaluatie is een aantal aanbevelingen voor het verbeteren van het veterarenbeleid naar voren gekomen. Het gaat bijvoorbeeld om het overzichtelijker maken van de veteranenzorg, waarbij veel partijen betrokken zijn.

PTSS

Door ingrijpende ervaringen tijdens (vredes)missies, bijvoorbeeld in Afghanistan en Irak, kampt een aanzienlijke groep veteranen met PTSS, een post­trau­ma­ti­sche stress­stoor­nis. Sommige militairen hebben vanwege hun klachten een schadeclaim ingediend bij Defensie. Het ministerie is met tientallen veteranen in gesprek over een individuele schadevergoeding. Het was de bedoeling om in 2018 een nieuw PTSS-protocol in te voeren, om te kunnen vaststellen in hoeverre een veteraan aan PTSS lijdt. Maar dit is uitgesteld doordat het overleg tussen de centrales van overheidspersoneel en het ministerie van Defensie is opgeschort.

Vergaderinformatie

Op maandag 19 juni 2017 overlegde de commissie voor Defensie over de jaarlijkse veteranennota met minister Hennis. Op donderdag 15 juni hield de commissie al een rondetafelgesprek met deskundigen en belanghebbenden over deze nota.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij het rondetafelgesprek en het overleg over de veteranennota horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites