Ronselen of volmacht?

Stembureau Tweede Kamer
Het stemlokaal bij de ingang van de Tweede Kamer

Het ronselen van stemmen is verboden. Dit is bijvoorbeeld het geval als iemand stelselmatig aan kiezers vraagt om hun ondertekende stempas af te geven. Maar een kiezer mag wel op eigen initiatief iemand anders vragen om namens hem te stemmen. Daarmee geeft zo’n kiezer een volmacht af. Het onderscheid tussen ronselen en een volmacht is soms een grijs gebied. De minister onderzoekt nu op advies van de Kiesraad hoe het artikel verduidelijkt kan worden. Ook zal hij bij de voorlichtingscampagne voor de Kamerverkiezingen in 2017 duidelijk maken wat met de volmacht mag en wat niet mag.

Uitsluiting van het kiesrecht

Het is in Nederland mogelijk om uitgesloten te worden van het kiesrecht. Wanneer iemand is uitgesloten moet in de Basisregistratie Personen duidelijk staan wat de reden is. In een aantal gevallen konden gemeenten dat echter niet meer achterhalen. Daarom is opdracht gegeven om vóór 1 september 2016 de Basisregistratie op dat punt op orde te brengen.

Elektronisch stemmen in het buitenland

Het kabinet wil het Nederlanders in het buitenland makkelijker maken aan de verkiezingen in Nederland deel te nemen. Daarvoor is gewerkt aan een test met internetstemmen. Bedoeling is dat er eind 2016 in een schaduwverkiezing proefgedraaid wordt. Verder onderzoekt de minister wat nodig is om elektronisch te stemmen en stemmen te tellen in het stemlokaal. Een groep deskundigen heeft hiervoor specificaties opgesteld voor de stemprinter en de stemmenteller. Met deze specificaties doet de minister nu onderzoek of dergelijke apparatuur te leveren is en wat de kosten daar dan van zijn.

Vergaderinformatie

De commissie voor Binnenlandse Zaken overlegde op donderdag 8 september 2016 over een aantal verkiezingsaangelegenheden. Minister Blok van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kwam hiervoor naar de Tweede Kamer.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites