Volg live

U kunt het debat terugkijken via de website Debat Gemist. Binnen vijf dagen is van het debat ook de ondertiteling beschikbaar.

EU-Mobiliteitspakket

verkeer

Op 31 mei heeft de Europese Commissie zes voorstellen gepubliceerd onder de naam Mobiliteitspakket 2017: ‘Europe on the move’. Doel van die voorstellen is om het verkeer veiliger te maken, eerlijker rekeningrijden te bevorderen, de CO2 -uitstoot, luchtvervuiling en filevorming (congestie) te verminderen, de administratieve rompslomp voor bedrijven te verlagen, zwart werk te bestrijden en werknemers fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en rusttijden te verzekeren.

Behandelvoorbehoud

Soms is een onderwerp zo belangrijk voor Nederland dat de Tweede Kamer de regering verzoekt om niet in te stemmen met een Europees voorstel voordat de Kamer hierover een debat met de regering heeft gevoerd. Dit heet ook wel het parlementair behandelvoorbehoud. Bij het Mobiliteitspakket 2017 heeft de Tweede Kamer  voor vijf van de zes voorstellen een behandelvoorbehoud gemaakt. Alleen voor het voorstel voor het meten van CO2-uitstoot en brandstofverbruik voor nieuwe vrachtwagens is geen behandelvoorbehoud geplaatst.

Vergaderinformatie

De commissie voor Infrastructuur en Milieu overlegde op dinsdag 27 juni van 19.00 tot 21.00 uur over het behandelvoorbehoud bij het EU-Mobiliteitspakket. Minister Schultz-Van Haegen van Infrastructuur en Milieu en minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kwamen hiervoor naar de Tweede Kamer.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites