Verhuurderheffing

huurwoningen
In de wijk Wolfskuil in Nijmegen worden nieuwe en goedkope huurhuizen gebouwd voor mensen met een laag inkomen.

Verhuurders die meer dan tien sociale huurwoningen verhuren, betalen sinds 2013 een belasting over de waarde van de huurwoningen. Dit heet de verhuurderheffing. Het gaat hierbij om huurwoningen met een huurbedrag lager dan 710 euro per maand. Tijdens het overleg op woensdag 6 juli evalueert de Kamer de verhuurderheffing met minister Blok. De belasting is ingevoerd om het begrotingstekort terug te dringen. De opbrengst is ondertussen meer dan een miljard euro.

‘Minder woningen, hogere huren’

Het lijkt erop dat corporaties nu minder nieuwe woningen bouwen en de huren verhogen. Dit concludeert COELO (het Centrum Onderzoek Economie Lagere Overheden).  COELO suggereert dat ook verhuurders in de vrije sector en eigenaren van koopwoningen een heffing zouden moeten betalen. Want nu draaien vooral woningcorporaties op voor deze belasting. Naar aanleiding van het onderzoek van COELO stellen de Woonbond, woningcorporatie  Aedes en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) dat de verhuurderheffing moet worden afgeschaft.

Kansen voor korting verhuurderheffing

Verhuurders hebben tot nu toe minder dan verwacht gebruik gemaakt van heffingsaftrek. Ze hebben voor 121 miljoen euro aan aanvragen gedaan, terwijl de minister 280 miljoen gereserveerd heeft. Woningcorporaties hebben recht op heffingsaftrek als zij woningen maken in bijvoorbeeld kantoren of scholen of als zij gebouwen slopen in krimpgebieden. Minister Blok dient binnenkort een wetsvoorstel in waarmee de mogelijkheden voor heffingsaftrek vergroot worden. Daarmee geeft hij uitvoering aan diverse moties van de Tweede Kamer.

Investeringen woningcorporaties

Sinds 24 juni staat de indicatieve bestedingsruimte van alle woningcorporaties op woningwet2015.nl. Per corporatie en per gemeente is aangegeven of een corporatie meer zou kunnen investeren dan zij al van plan is. De financiële mogelijkheden verschillen per corporatie en dus per gemeente. Niet alle corporaties hebben ruimte om extra bestedingen te doen. Als alles bij elkaar opgeteld wordt, zou in heel Nederland  € 37 miljard extra aan nieuwbouw uitgegeven kunnen worden. Dat komt neer op ongeveer 250.000 sociale huurwoningen. Let wel, dat aantal komt bovenop het aantal nieuwe huizen dat corporaties nu al voor de komende vijf jaar gepland hebben.

Vergaderinformatie

Op woensdag 6 juli 2016 overlegde de commissie voor Wonen en Rijksdienst met minister Blok over de evaluatie van de verhuurderheffing en stedelijke ontwikkeling.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze agenda horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit ook lezen via deze link.

Gerelateerde websites