Alle Verantwoordingsdagstukken

Tegenhanger van Prinsjesdag

Demissionair minister Dijsselbloem en president Arno Visser van de Algemene Rekenkamer op Verantwoordingsdag 2017 in de Tweede Kamer
Demissionair minister Dijsselbloem en president Arno Visser van de Algemene Rekenkamer op Verantwoordingsdag 2017 in de Tweede Kamer

Verantwoordingsdag is de tegenhanger van Prinsjesdag en het Verantwoordingsdebat is de tegenhanger van de algemene politieke beschouwingen. Bij Prinsjesdag en de algemene politieke beschouwingen gaat het over plannen, bij Verantwoordingsdag en het debat erover bekijkt de Kamer hoe de plannen zijn uitgevoerd. Het is dus een belangrijk moment voor de controlefunctie van de Tweede Kamer.

Koffertje

Op woensdag 17 mei bood demissionair minister Dijsselbloem van Financiën het Financieel Jaarverslag van het Rijk aan de Tweede Kamer aan. Net als op Prinsjesdag gebeurt dit met een speciaal koffertje. Tegelijkertijd presenteerde president Arno Visser van de Algemene Rekenkamer de rapporten over het regeringsbeleid van het afgelopen jaar. Op woensdag 31 mei debatteert de Kamer met demissionair minister Dijsselbloem over het jaarverslag, in het zogeheten Verantwoordingsdebat. In de weken erna worden de departementale verantwoordingsstukken in de afzonderlijke commissies behandeld.

Burgerpanel

Op maandag 22 mei gingen in de Tweede Kamer zo’n honderd mensen aan de slag met de jaarverslagen van de ministeries. Panelleden zijn onder anderen studenten, docenten, directeuren, werkzoekenden en ambtenaren. Vanuit verschillende invalshoeken proberen zij vragen te formuleren over de verantwoordingsstukken van vijf commissies*. De panelleden krijgen hulp van medewerkers van de Tweede Kamer en van de Algemene Rekenkamer. De geformuleerde vragen worden aangeboden aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. De fracties kunnen de vragen gebruiken in de diverse debatten over de verantwoordingsstukken.

* Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken, Veiligheid en Justitie, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde websites