Terugkijken

Veiligheidsmonitor 2016

De veiligheidsmonitor is een bevolkingsonderzoek naar het veiligheidsgevoel onder Nederlanders. De cijfers van 2016 laten eenzelfde beeld zien als de cijfers van het jaar daarvoor. Soms zijn de cijfers zelfs iets positiever. Ruim 17% van de Nederlanders is in 2016 slachtoffer geworden van geweld. Dit is vergelijkbaar met 2015. Bijna 35% van de Nederlanders voelt zich wel eens onveilig. In 2015 lag dit cijfer iets hoger en was het bijna 36%. Ook waren Nederlanders in 2016 tevredener over het contact met de politie dan in 2015.

Kwetsbare groepen bij crisiscommunicatie

Niet alle groepen in de samenleving kunnen meegaan met de nieuwste communicatietechnologie. Een probleem, zeker in noodsituaties. Daarom moet er in die situaties speciale aandacht zijn voor onder andere doven en slechthorenden, ouderen, kinderen en mensen met bijvoorbeeld een taalbarrière. De veiligheid van deze groepen kan onder andere worden vergroot door waarschuwingen te geven in verschillende talen en door de stilte- en trilstand op de mobiele telefoon te doorbreken in noodgevallen.

Geweld tegen hulpverleners

Tijdens de laatste jaarwisseling waren er meerdere geweldsincidenten tegen hulpverleners. Daarom heeft Minister Blok van Veiligheid en Justitie met hulpverleners en gemeenten gesproken. Het brandweer- en ambulancepersoneel gaf aan dat het vooral belangrijk is om illegaal vuurwerk tegen te gaan. Ook zouden gemeenten meer vuurwerkvrije gebieden moeten aanwijzen. Het terugdringen van het geweld is bovendien een maatschappelijke kwestie. Volgens hulpverleners mogen we elkaar meer aanspreken op verkeerd gedrag. Jongeren zouden daarnaast samen met hun ouders geconfronteerd moeten worden met hun gedrag.

Vergaderinformatie

De commissie voor Veiligheid en Justitie vergaderde op donderdag 29 juni 2017 over nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg. Namens het ministerie van Veiligheid en Justitie was minister Blok aanwezig.

Agenda

U kunt de stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites