Terugkijken en teruglezen

Kijk het debat terug in Debat Gemist

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen.

Ongevallen en incidenten bij Defensie

Militairen van 11 Luchtmobiele Brigade op jungletraining in Frans Guyana.
Militairen van 11 Luchtmobiele Brigade op jungletraining in Frans Guyana. Bron: ministerie van Defensie

In het overleg komen verschillende recente incidenten aan bod. Ook gaat het over de reactie van Defensie op deze missstanden. In Mali zijn op 6 juli 2016 bij een mortierongeval twee militairen omgekomen. Een derde militair raakte ernstig gewond.

In hetzelfde jaar werd tijdens een schietoefening van het Korps Commandotroepen van de Koninklijke Landmacht in Ossendrecht een instructeur in opleiding dodelijk getroffen.

Verder waren er misstanden op de Oranjekazerne in Schaarsbergen. Ook kwamen er onlangs verhalen naar buiten over ongewenst gedrag bij ontgroeningsrituelen.

Hoe kan werken bij Defensie veiliger?

“Defensie heeft het veiligheidsbeleid onvoldoende op orde”, concludeerde de commissie- Van der Veer. De commissie deed onderzoek naar hoe er bij Defensie met veiligheid omgegaan wordt. Werken bij Defensie moet en kan veiliger, stelt de commissie.  

Uit het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV), ‘Veilig oefenen, lessen uit schietongeval Ossendrecht’, blijkt dat de leiding van Defensie niet op professionele wijze is omgegaan met de veiligheid van haar personeel.

Naar aanleiding van de incidenten in Schaarbergen is bovendien een commissie Sociaal Veilige Werkomgeving ingesteld (de commissie-Giebels), die de meldingsbereidheid, het meldingssysteem en de nazorg van melders van misstanden onderzoekt.  

Veiliger arbeidsomstandigheden

Het structureel verbeteren van de veiligheid bij Defensie heeft topprioriteit, vinden de bewindslieden van Defensie. Dat blijkt uit het plan van aanpak 'Een veilige defensieorganisatie' van Minister Ank Bijleveld-Schouten en staatssecretaris Barbara Visser.

Het plan beschrijft hoe Defensie fysieke en sociale arbeidsomstandigheden veiliger wil maken.

Ook komt er een nieuwe, onafhankelijke inspecteur-generaal Veiligheid bij het ministerie van Defensie.