Terugkijken

U kunt het debat terugkijken via de website Debat Gemist. Binnen vijf werkdagen na het debat is ook ondertiteling beschikbaar.

Stemmen tellen met de hand

Medewerkers tellen in 2010 handmatig de stembiljetten op de Nederlandse ambassade in Bern (Zwitserland)
Medewerkers tellen in 2010 handmatig de stembiljetten op de Nederlandse ambassade in Bern (Zwitserland) Foto: Flickr.com / RNW media

Uit voorzorg geen software

Na het sluiten van de stembussen op woensdag 15 maart 2017 verloopt het tellen van de stemmen volledig handmatig, net als vroeger. Dat maakte minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op woensdag 1 februari bekend. Volgens het kabinet is het risico op hacken te groot als bij het vaststellen van de verkiezingsuitslag computers worden gebruikt.

Het stemmen gaat dus met een papieren stembiljet. Maar ook zal er deze verkiezingen geen digitale doorrekening van de uitslagen zijn. Het is namelijk niet helemaal uit te sluiten dat de gebruikte software gehackt kan worden. De minister overlegt met gemeenten op welke manier zij het tellen van de stemmen het beste kunnen regelen.

Snelle uitslag is belangrijk

De zorgvuldigheid van het verkiezingsproces is heel belangrijk. Maar het is ook belangrijk dat de uitslag er snel is, zodat een nieuwe Tweede Kamer al op 23 maart kan worden geïnstalleerd. Die datum is bij Koninklijk Besluit vastgesteld.

De Kiesraad is bezorgd of er tijdig een betrouwbare uitslag kan worden vastgesteld. Maar Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib vindt dat de Kiesraad de uitslag op tijd moet leveren. Want pas als de uitslag bekend is, kan de Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven aan de slag. Deze commissie controleert alle gegevens van de 150 Kamerleden, ook van hen die al in de Tweede Kamer zaten. De commissie stelt vast of de Kamerleden terecht zijn benoemd en aan de voorwaarden voor toelating als lid van de Kamer voldoen (Nederlands, 18 jaar of ouder, geen onverenigbare functies met het Kamerlidmaatschap).

Beïnvloeding van buitenaf

We moeten niet naïef zijn, schrijft minister Plasterk. Andere landen kunnen er baat bij hebben om de politieke besluitvorming en de publieke opinie in Nederland te beïnvloeden. Om die reden houdt onder andere de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid de veiligheid van de campagne en de verkiezingen in de gaten. Het gaat dan om de fysieke veiligheid van politici, maar ook om de digitale veiligheid van politieke partijen en van politici.

Nepnieuws

De minister is terughoudend in het bestrijden van nepnieuws. In Nederland bepalen de media immers zelf wat nieuws is. Ze moeten dus zelf afwegen of er sprake is van nepnieuws. Wel wil de overheid helpen om het bewustzijn over nepnieuws te vergroten. 

Opiniepeilers en hacks

Kunnen opinipeilers ook gehackt worden? Wat doet de overheid daaraan? Opiniepeilers zijn private bedrijven, schrijft de minister. De bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van hun infrastructuur, dus ook voor het voorkomen van hacks.

Vergaderinformatie

Op donderdag 9 februari sprak de commissie voor Binnenlandse Zaken met minister Plasterk over de beveiliging van de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die op de agenda van het overleg staan. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites