Maximaal €178.000 per jaar

Villa's in het Groningse Haren

De wet regelt de maximale hoogte van salarissen en ontslagvergoedingen van bestuurders en toezichthouders in publieke en semipublieke organisaties. Bij de overheid, maar ook bij de omroep, de woningcorporaties, het onderwijs, de zorg en de cultuur kan de top op den duur niet meer verdienen dan €178.000 per jaar. Bonussen zijn verboden en bij ontslag is de vergoeding maximaal € 75.000.

Evaluatie

Volgens onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt de wet goed. Meer dan 80 procent van de bestuurders verdient minder dan de norm. Er zijn nog ruim 1100 leidinggevenden die boven het maximum verdienen, maar voor de meesten van hen geldt de overgangsregeling die in de wet staat. Ook de norm voor ontslagvergoedingen lijkt te werken.

Het onderzoek laat ook zien dat de wet niet altijd werkt. Sommige instellingen maken constructies om de wet te ontwijken of gaan creatief om met vergoedingen. Ook is het soms niet duidelijk of de wet wel geldt voor zelfstandige organisaties die kinderopvang, openbaar vervoer, afvalinzameling of de sociale werkvoorziening uitvoeren.

Bonussen en toelagen

De provincies, de gemeenten en de waterschappen mogen nu geen bonussen en extra toelagen geven aan hun topmensen, maar willen dat wel graag doen. De minister van Binnenlandse Zaken wil het bonusverbod niet langer handhaven, er geen gegevens meer over verzamelen en het op den duur ook schrappen uit de wet.

Administratie en controle

Voor kleine organisaties of instellingen is het lastig om steeds alle gegevens te leveren die de wet vraagt. Sommigen betalen ook helemaal geen salarissen aan hun bestuur. Minister Plasterk stopt daarom met het vragen van inlichtingen aan dergelijke instellingen. De controle door accountants krijgt meer aandacht, want zij moeten overtredingen van de wet melden.

Informatie aan de Kamer

De minister wil de Kamer niet langer informeren over de salarissen en vergoedingen die volgens het overgangsrecht de komende jaren nog boven de norm uitkomen. Alleen overtredingen zal hij nog melden. Hij stelt voor om de werking van de wet niet meer zo vaak te onderzoeken. Drie jaar na de eerstkomende verandering wil hij nog onderzoek laten doen, maar daarna zou eens per vijf jaar genoeg zijn.

Vergaderinformatie

De commissie voor Binnenlandse Zaken vergaderde woensdag 27 januari 2016 over de Wet normering topinkomens. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken kwam hiervoor naar de Tweede Kamer.

Agenda en verslag

U kunt de stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites