Algemeen overleg

Donderdag 20 april, van 13.00 tot 16.00 uur in de Troelstrazaal

Rondetafelgesprek met leraren en vertegenwoordigers van vakverenigingen

Op woensdag 19 april kwamen vertegenwoordigers uit het onderwijsveld naar de Kamer om hun visie te geven op de toekomst van het Nederlandse onderwijs.

Waar gaat de discussie over?

Wat is nou belangrijk in het onderwijs? Rekenen en taal of ook programmeren?
Wat is belangrijk in het onderwijs? Rekenen en taal of ook programmeren?

De huidige kerndoelen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs zijn tien jaar oud. Leren kinderen op school nog de juiste dingen voor de toekomst? Wat is nou echt belangrijk? Alleen rekenen en taal, of ook programmeren? Moeten ze al jong met Engels beginnen, of juist met Chinees?

Onderwijs 2032

Het Platform Onderwijs2032 - de kinderen van nu komen in 2032 van school – heeft onder leiding van Paul Schnabel nagedacht over de inhoud van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Het platform deed dit in opdracht van staatssecretaris Dekker (Onderwijs). Iedereen mocht meepraten: leerlingen, leraren, schoolleiders, bestuurders, ouders, het bedrijfsleven en maatschappelijke en culturele instellingen. Ook zijn wetenschappelijke inzichten en buitenlandse voorbeelden meegenomen.

‘Doorlopende leerlijnen’

Het onderwijsstelsel in Nederland is heel divers. Er zijn scholen met een religieuze achtergrond of met specifieke opvoedkundige opvattingen. Daardoor blijven er altijd verschillen bestaan over de inhoud en opbouw van het onderwijs (het curriculum). Toch is het doel om het in ieder geval over de kern van het curriculum eens te worden. Daarbij zijn ‘doorlopende leerlijnen’ een doel: het voortgezet onderwijs is dan een logisch en soepel vervolg op het onderwijs op de basisschool.