Drie onderzeeboten uit de Walrusklasse op zee
Bron: Ministerie van Defensie

Walrusklasse

De Nederlandse Koninklijke Marine heeft vier onderzeeboten. Samen vormen die de Walrusklasse. In 2025 moeten deze boten worden vervangen. De komende jaren zijn nodig om die vervanging voor te bereiden, schrijft minister Hennis van Defensie in een brief aan de Tweede Kamer.

Belangrijk voor de krijgsmacht

De onderzeeboot is een van de belangrijke grote wapensystemen van de Nederlandse krijgsmacht, aldus de minister. De boot kan langere tijd onopgemerkt blijven en is zeer geschikt om bijvoorbeeld militaire interventies te ondersteunen. Binnen de NAVO en de EU is er veel vraag naar Nederlandse onderzeeboten. Deze kunnen namelijk een hoge snelheid bereiken en zijn in staat langdurig en ver van huis te opereren.

Samenwerking

Volgens Hennis is samenwerking met partnerlanden als Canada, Noorwegen en Duitsland noodzakelijk voor de vervanging van de Walrusklasse. Het gaat vooral om samenwerking op het gebied van bijvoorbeeld trainingen, onderhoud en reserveonderdelen. De meeste landen willen hun onderzeeboten vanuit nationale veiligheidsoverwegingen namelijk zelfstandig kunnen blijven inzetten.

Vergaderinformatie

Op woensdag 23 maart 2016 sprak de commissie voor Defensie met minister Hennis over de toekomst van de Nederlandse onderzeedienst.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken lezen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Voorbereidende vergaderingen

Op woensdag 16 maart 2016 organiseerde de commissie voor Defensie een technische briefing en een rondetafelgesprek over de toekomst van de Nederlandse onderzeedienst, ter voorbereiding op het gesprek met minister Hennis van 23 maart 2016.

  • Technische briefing: De commissie sprak met deskundigen van Defensie, te weten schout-bij-nacht Pieter Bindt (directeur van de MIVD), generaal-majoor Eric Schevenhoven van de Directie Plannen, Sebastian Reyn (Hoofddirectie Beleid) en kapitein-ter-zee Hugo Ammerlaan. Meer informatie over de briefing staat elders op deze website. Zodra het verslag klaar is, kunt u dat vinden via dezelfde link.
  • Rondetafelgesprek: Tijdens dit gesprek kwamen deskundigen uit onder andere Noorwegen, Zweden en Duitsland aan het woord over de toekomst van de onderzeedienst. Ze spraken over de vervanging van de Walrusklasse en over strategische ontwikkeling en internationale samenwerking. Meer informatie staat op een aparte pagina. Zodra het verslag klaar is, kunt u dat vinden via dezelfde link.