Hervormen van de arbeidsmarkt

Een jonge ober serveert in een strandtent te Cadzand.
Een jonge ober serveert in een strandtent te Cadzand.

Uit een aantal voorbeelden blijkt volgens minister Asscher dat hij goed op weg is met het hervormen en toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt. Het ontslagrecht is bijvoorbeeld gemoderniseerd en ook kunnen door de Participatiewet meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag. De Kamer gaat hierover met hem in gesprek. Op de agenda van dit verzameloverleg staan nog meer onderwerpen zoals loondoorbetaling bij ziekte, vrijwilligerswerk in de WW, het bestrijden van misbruik van stages en seizoensarbeid.

Verhoging minimumjeugdloon

Nederland is een van de weinige landen waar jongeren pas vanaf hun 23ste recht hebben op het volwassen minimumloon. In andere landen, zoals Duitsland, heeft een 18-jarige al recht op het minimumloon. Internationaal gezien ligt de grens vaak op 21 jaar. Nederlandse jongeren verdienen dus relatief weinig in vergelijking met andere jongeren. Dat kan economische zelfstandigheid van jongeren in de weg staan. Daarom gaat het kabinet de leeftijd waarop het volwassen minimumloon ingaat stapsgewijs verlagen. Eerst wordt de leeftijd verlaagd naar 22 jaar. Daarna zal het verlaagd worden naar 21 jaar, behalve als blijkt dat er grote nadelige effecten op de jeugdwerkgelegenheid optreden door de leeftijdsverlaging.

Vergaderinformatie

Op donderdag 9 juni 2016 overlegde de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met minister Asscher over de ontwikkelingen in het arbeidsmarktbeleid.

Agenda en verslag

U kunt de stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites