Terugkijken en agenda

Agenda

U kunt de stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Debat Direct op smartphone en iPad
Mobiel gegevensverkeer maakt steeds meer mogelijk. Bijvoorbeeld het live volgen van Kamerdebatten op smartphone en iPad, met de app Debat Direct

Vertraging nota mobiele communicatie

In december kondigden telecomaanbieders T-Mobile en Tele2 aan samen te gaan. Door hun krachten te bundelen willen de bedrijven de concurrentie aangaan met KPN en VodafoneZiggo. Over de gevolgen voor de consument zijn de meningen verdeeld. De Europese Commissie en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) moeten nog goedkeuring geven.

De nota mobiele communicatie loopt hierdoor vertraging op. De nota regelt de verdeling en veiling van frequenties voor mobiele communicatie en is van groot belang voor de ontwikkeling van 5G, het snelle mobiele netwerk van de toekomst. Voor de nota werd nog gewacht op advies van de ACM. De staatsecretaris schrijft dat ze dit advies nu pas verwacht als de goedkeuring rond is. Dit kan nog een halfjaar op zich laten wachten.

5G: snel mobiel dataverkeer

5G zelf was onlangs ook onderwerp van gesprek. Het nieuwe netwerk is zeer snel en betrouwbaar en is een volgende stap in het mobiele dataverkeer. Het biedt grote mogelijkheden voor bijvoorbeeld de zorg, voor zelfrijdende auto’s en ook voor het dagelijks gebruik door consumenten. Er is wel een probleem doordat de Nederlandse veiligheidsdiensten AIVD en de MIVD precies de frequenties gebruiken die nodig zijn voor 5G. Telecombedrijven en de ICT-sector zeggen dat Nederland aansluiting met Europa dreigt te missen. Volgens hen is het noodzakelijk dat de frequentieband zo snel mogelijk wordt vrij gegeven voor mobiele communicatie.

Laatste papieren telefoongids

De telefoongids verscheen in 1881 voor het eerst. Die gids bevatte 49 adressen en telefoonnummers en was alleen raadpleegbaar in de eerste telefooncentrale van Nederland. Bijna 140 jaar later maakt uitgever DTG bekend dat de gids in 2018 voor het laatst in boekvorm verschijnt. Voor de twee procent van de bevolking die de gids als onmisbaar beschouwt heeft DTG cursussen ontwikkeld voor het online zoeken van gegevens.