Briefing en rondetafelgesprek

  • Op woensdag 28 september 2016 van 10.00 tot 11.30 uur was er een besloten technische briefing.
  • Op woensdag 28 september 2016  van 14.00 tot 17.15 uur was er een rondetafelgesprek met specialisten, zoals onderzoekers, leveranciers en gebruikers. Bekijk de agenda en de genodigden voor het rondetafelgesprek.

ERTMS

Spoorwegovergang

Een goed werkend spoorbeveiligingssysteem is van groot belang voor de spoorveiligheid. Om treinen veilig van het ene naar het andere land te laten rijden, ontwikkelde de Europese Unie het European Rail Traffic Management System (ERTMS). Voordelen van dit systeem zijn:

  • De trein kan niet harder rijden dan toegestaan.
  • De trein remt automatisch af als dat nodig is.
  • ERTMS verkleint de kans dat een trein door een rood sein rijdt.
  • Doordat treinen dichter op elkaar kunnen rijden, wordt het spoor efficiënter gebruikt.

Het doel van het kabinet is dat ERTMS het huidige systeem ATB (automatische treinbeïnvloeding) vervangt op grote delen van het spoorwegnet. De geplande datum daarvoor was 2028. Omdat grote lidstaten als Duitsland en Frankrijk zich niet aan afspraken houden, past staatssecretaris Dijksma de planning echter aan. Zij wil het programma ERTMS daarom meer tijd geven.

Betrokkenheid van de Tweede Kamer

De Tweede Kamer is nauw betrokken bij de spoorveiligheid. Vanwege de complexiteit en de kosten van het invoeren van ERTMS heeft het de status van ‘groot project’. Dit betekent onder andere dat het kabinet de Tweede Kamer op de hoogte houdt met halfjaarlijkse voortgangsrapportages. Tweede Kamerlid Remco Dijkstra is namens de commissie voor Infrastructuur en Milieu rapporteur voor dit project. Eén van zijn taken is het bewaken van de procedure.