Uitgelicht

Spoorordening

Op woensdag 31 januari 2018 hield de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat een algemeen overleg over de spoorordening. Het ging onder andere over de vervoersconcessie van de NS en de positie van ProRail. Namens het kabinet was staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat bij deze vergadering aanwezig. Voorafgaand aan het algemeen overleg hield de commissie een rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van betrokken organisaties over spoorordening.
31
jan