Terugkijken

  • Kijk het rondetafelgesprek over de spoorordening terug via Debat Gemist.
  • Kijk het algemeen overleg over de spoorordening terug via Debat Gemist.
Station Arnhem Centraal
Station Arnhem Centraal

Spoorordening

Tot 2024 verzorgt de NS het vervoer over het hoofdrailnet. Daarvoor heeft het bedrijf een vervoersconcessie. Om een goed besluit te nemen over de vraag wie na 2024 dat vervoer mag uitvoeren, zijn nu de voorbereidingen aan de gang. Eén van de vragen daarbij is of het vervoer ondershands opnieuw aan NS kan worden gegund, of dat juist ook andere partijen een kans moeten krijgen, via een openbare aanbesteding. Een aantal varianten is daarvoor onderzocht en gepresenteerd in een rapport.

Prorail

ProRail is verantwoordelijk voor aanleg en onderhoud van het spoor in Nederland. Omdat er geen concurrenten op de markt zijn en het werk van ProRail in het algemeen belang is, is in het regeerakkoord afgesproken dat ProRail een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) wordt. Dat betekent dat ProRail wordt ondergebracht bij de overheid. Daarmee heeft de staatssecretaris meer invloed op de prestaties van ProRail en de besteding van de 2 miljard euro. Momenteel is ProRail nog een besloten vennootschap (bv).

HSL Zuid

Het vervoer over de Hogesnelheidslijn (HSL) Zuid is op dit moment in handen van de NS. Onderzocht is of andere vervoersmaatschappijen misschien betere prestaties kunnen leveren op dit traject. De conclusie is dat betere prestaties door NS mogelijk zijn, maar dat vervoer door andere maatschappijen in de praktijk lastig zal zijn.

Vergaderinformatie

Algemeen overleg

Op woensdag 31 januari 2018 van 13.00 tot 17.00 uur vergaderde de commissie over de spoorordening. Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat kwam voor dit overleg naar de Tweede Kamer.

U kunt hier alle stukken doornemen die bij het algemeen overleg horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Rondetafelgesprek

Voorafgaand aan het algemeen overleg hield de commissie een rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van betrokken organisaties over spoorordening. Hier kunt u een overzicht van de genodigden terugvinden die deelnemen aan het rondetafelgesprek. Van dit gesprek wordt geen verslag gemaakt.

Gerelateerde websites

  • Website ProRail
  • Website NS, over NS
  • Website Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) over openbaar vervoer
  • Website Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN)