Geweld in treinen en op stations

spoorwegpolitie

Vorig jaar raakte een conductrice zwaargewond op het perron van Hoofddorp. Voor het Rijk, NS en vakbonden was dit aanleiding om extra maatregelen te nemen om fysiek en verbaal geweld tegen NS personeel tegen te gaan.

Maatregelen

Een van de maatregelen is het inzetten van twee conducteurs op treinen waar regelmatig incidenten voorkomen. NS is inmiddels extra medewerkers aan het opleiden. Een andere maatregel is het versneld sluiten van de ov-chipkaartpoortjes op stations. Hierdoor is het aantal zwartrijders gedaald. Ook zijn er gebiedsagenten aangesteld, die ingezet worden bij grote stations. Andere maatregelen zijn onder meer: extra cameratoezicht op stations en in treinen, een stationsverbod voor structurele overlastgevers en hulpverlening en opvang voor verwarde personen.

Daders

De meeste daders (91%) zijn mannen van rond de 28 jaar. In 70% van de gevallen gaat het om personen zonder vervoersbewijs. (Gewelds)incidenten ontstaan soms ook als iemand wordt aangesproken op overlastgevend gedrag. In twee derde van de gevallen blijft het bij verbaal geweld. Opvallend is dat een groot deel van de geweldplegers een problematische achtergrond heeft. Bijvoorbeeld op het gebied van schulden, drugs of psychische problemen. Dit blijkt uit onderzoek dat het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft laten doen op verzoek van de Tweede Kamer.

Gesprek met vervoerders en medewerkers ov

De Tweede Kamer heeft op 25 mei 2016 in een rondetafelgesprek al over geweldsincidenten gesproken met vervoerders en personeel in het openbaar vervoer en met een aantal deskundigen. Tijdens het overleg op 13 september 2016 komen de uitkomsten uit dit gesprek ook aan de orde.

Vergaderinformatie

Op dinsdag 13 september 2016  debatteerde de commissie voor Infrastructuur en Milieu met staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu en minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie over de sociale veiligheid in het openbaar vervoer.

Agenda

U kunt de stukken die bij de vergadering horen doornemen. Zodra het verslag van het overleg klaar is, kunt u dit ook via deze link vinden.

Gerelateerde websites