Terugkijken

Onafhankelijkheid Sint Eustatius

De samenwerking van de Nederlandse overheid met het eiland Sint Eustatius verloopt moeizaam. Sint Eustatius is sinds 2010 een bijzondere gemeente in het Koninkrijk der Nederlanden. Het eilandbestuur is voor onafhankelijkheid van Nederland.  Minister Plasterk vindt de wil van de bevolking leidend, maar volgens hem is op dit moment onduidelijk wat de meerderheid van de eilandbewoners wil. Dat zou bijvoorbeeld duidelijk kunnen worden door een referendum.

In december 2014 is al een referendum gehouden over de onafhankelijkheid van Sint Eustatius. Minister Plasterk constateert dat de opkomst van 45,2% van de stemgerechtigden toen lager was dan de opkomstdrempel, die door de eilandsraad was vastgesteld op 60%. Hij beschouwt het referendum daarom als ongeldig.

Commissie van wijzen

In juli 2017 zal een commissie van wijzen in opdracht van minister Plasterk onderzoek gaan doen naar het functioneren van de plaatselijke overheid op Sint Eustatius. De commissie is van plan om het eiland meerdere keren te bezoeken om te praten met belanghebbenden, zowel binnen het openbaar bestuur als daarbuiten. Ook geïnteresseerde burgers kunnen zich aanmelden voor een gesprek. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk. De commissie verwacht in september klaar te zijn met haar rapport.

Vergaderinformatie

De commissie voor Koninkrijksrelaties sprak op donderdag 6 juli 2017 met minister Plasterk over de gemeente Sint Eustatius.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit ook lezen via deze link.

Gerelateerde links