Aangemeerd vrachtschip op Tweede Maasvlakte

Zeehavens

De minister heeft verder een aantal rapporten aan de Kamer gestuurd over de concurrentiepositie van Nederlandse zeehavens. Die rapporten zijn in samenwerking met een aantal havenbeheerders opgesteld. Algemene conclusie is dat de positie van Nederlandse havens nu nog sterk is, maar dat de toekomst onzeker is. Daarom moet het voor bedrijven aantrekkelijker worden om goederen in Nederlandse havens te laden en te lossen. Vooral verbetering van de bereikbaarheid van de havens via land is daarvoor nodig. 

Verladers in binnenvaart

Voor bedrijven die hun goederen laten vervoeren met binnenvaartschepen (verladers) is het soms onduidelijk hoe de tarieven daarvoor berekend worden. Enkele fracties in de Tweede Kamer pleiten daarom voor regelgeving. De minister erkent dat er soms onduidelijkheid bestaat, maar voelt niet voor aanvullende regels.

Beleidsdoorlichting scheepvaart- en havenbeleid

De minister heeft een zogenoemde ‘beleidsdoorlichting’ over haar scheepvaart- en havenbeleid aan de Tweede Kamer gestuurd. De minister ziet in de doorlichting geen aanleiding haar beleid aan te passen Dat beleid zorgt vooral voor een betere bereikbaarheid van de havens via de weg, het spoor en via pijpleidingen. De minister probeert  de effecten van het beleid wel duidelijker te presenteren.

Overige onderwerpen

Naast de onderwerpen die hierboven staan beschreven komt het verbod op het gebruik van ruwe stookolie als brandstof voor schepen in het Noordpoolgebied, de manier van slopen van zeeschepen, de inzameling van afval van schepen in Nederland en de manier waarop grotere zeegaande passagiersschepen weer onder Nederlandse vlag kunnen worden gebracht aan de orde.

Vergaderinformatie

De commissie voor Infrastructuur en Milieu overlegde op dinsdag 6 juni 2017 over scheepvaart. Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu kwam hiervoor naar de Tweede Kamer.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites