Kustpact

Kust en lucht

In december 2015 presenteert het kabinet-Rutte II plannen over de kustbebouwing: onder strikte voorwaarden moet het mogelijk zijn om meer te bouwen aan de kust. Deze plannen maken veel reacties los. Daarop zei minister Schultz in januari 2016 de plannen voorlopig niet uit te voeren, voor zover ze betrekking hebben op het bouwen aan de kust. Ruim 60 besturen van provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven uit Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en Friesland, milieuorganisaties en andere maatschappelijke organisaties besluiten daarop te overleggen met de minister. Dit overleg leverde in februari 2017 het Kustpact op, met afspraken over gebieden waar niet gebouwd mag worden. Ook zijn in het Kustpact gebieden aangewezen waar bouwen wel mag, en gebieden waar het alleen onder voorwaarden mag.

Nationale Omgevingsvisie

De Startnota Nationale Omgevingsvisie NOVI is de eerste stap naar een integrale, nationale visie op de leefomgeving. In de visie moeten uiteindelijk alle aspecten van de fysieke leefomgeving in Nederland in samenhang aan de orde komen. Denk daarbij aan klimaat en milieu, bereikbaarheid en de economische ontwikkeling.

Vergaderinformatie

Rondetafelgesprek 5 oktober

Op donderdag 5 oktober 2017 van 10.00 tot 13.00 uur hield de commissie voor Infrastructuur en Milieu een rondetafelgesprek over het Kustpact. De uitkomsten van dit gesprek zullen worden betrokken bij het overleg over ruimtelijke ordening op donderdag 12 oktober.

Gerelateerde websites