Volg live

U kunt het rondetafelgesprek terugkijken via Debat Gemist.

Meer vergaderinformatie

Voor het precieze programma en het overzicht van position papers, klikt u hier.

Nationale Politie

Poiltie in de meldkamer van 112
Een politieagent werkt in de 112-alarmcentrale.

De Nationale Politie is per 1 januari 2013 van start gegaan. Maar hoe doeltreffend is de wet en wat zijn er de effecten van in de praktijk? In de Politiewet 2012 staat in artikel 74 dat daarnaar een evaluatieonderzoek plaats moet vinden, binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van de wet. Voor de regionale eenheid Oost-Nederland moest binnen drie jaar een dergelijk verslag aan de Staten-Generaal worden gestuurd.

Evaluatie

De evaluaties zijn uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de commissie Evaluatie Politiewet 2012. Commissievoorzitter Wim Kuijken zal tijdens het rondetafelgesprek het woord voeren. Deze commissie is ingesteld door de minister van Justitie en Veiligheid.

Eindrapport

De resultaten van de onderzoeken staan in een eindrapport van de commissie en vijf deelrapporten. De evaluatie van de gevolgen van de Politiewet 2012 voor de regionale eenheid Oost-Nederland is reeds in 2015 verschenen.

Twee rondetafelgesprekken

De commissie voor Justitie en Veiligheid heeft besloten twee rondetafelgesprekken te voeren. De eerste is op donderdag 17 mei en vindt plaats vóór ontvangst van de kabinetsreactie. Het tweede rondetafelgesprek wordt gepland zodra het kabinet zijn reactie op het eindrapport van de commissie Evaluatie Politiewet 2012 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.