Agenda

In drie blokken kwamen deskundigen aan het woord: maatschappelijke burgerparticipatie, gouvernementeel en luchtvaartinstituties. Het volledige overzicht met alle sprekers en relevante documenten vindt u hier.

Governancestructuur voor de luchtvaart

Vliegtuig bij een landingsbaan

Besluitvorming rond de luchtvaart is een complexe aangelegenheid waarbij economische belangen tegenover belangen van overlast, milieu en klimaat kunnen staan. Om daarin een goede balans te vinden is in 2006 de zogenaamde Alderstafel ingesteld, waarin omwonenden, de luchtvaartsector en overheden praten over de toekomst van Schiphol en andere luchthavens. In 2015 is de Alderstafel Schiphol opgegaan in de Omgevingsraad Schiphol.

Lelystad

De discussies en besluitvorming rondom het vliegveld Lelystad hebben volgens sommigen duidelijk gemaakt dat niet iedere partij bewust was van zijn/haar rol, dat verwachtingen uiteenliepen en dat transparantie ontbrak. De vraag is of alle belanghebbenden voldoende inbreng kunnen hebben op het besluitvormingsproces. En of er voldoende balans is tussen alle belangen die in het geding zijn.

Herijking

Daarom gaan er steeds meer stemmen op die vinden dat de besluitvorming rondom luchtvaart (de governance) in Nederland aan een herijking toe is. Er is behoefte aan een nieuw evenwicht tussen overheden, omwonenden en belanghebbenden. Daarbij moet sprake zijn van een consistent en transparant management, en een samenhangend inzichtelijk beleid, processen en beslissingsrechten. Om inzichtelijker te krijgen wat daarvoor nodig is, en hoe een en ander het beste vormgegeven kan worden voert de commissie dit rondetafelgesprek.

Gerelateerde websites